Bostadskrisen: Läget är akut


Bostadskrisen: Läget är akut


De senaste årens stora ökning av antalet sociala och kommunala kontrakt är ett uttryck för att välfärdspolitiken inte fungerar.
– Det är alldeles för många människor som lever i utanförskap och hemlöshet. Det måste till en förändring, säger Reinhold Lennebo som är vd...

Bostadkrisen: ”Grupp ställs mot grupp”

Bostadkrisen: ”Grupp ställs mot grupp”

Bostadsbristen och avsaknaden av en generell social bostadspolitik gör att grupper ställs mot varandra. – Känslan av vi och dom förstärks. Situationen är mycket allvarlig, säger Vesna Jovic som är vd för Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Hon menar att grunden i...

Bostadskrisen: Hyresgästföreningen vill ha ett nytt HSB

Bostadskrisen: Hyresgästföreningen vill ha ett nytt HSB

Hyresgästföreningen vill att det bildas nya bostadsstiftelser som utan vinstintresse bygger, äger och hyr ut bra bostäder till rimliga hyror. – Vi är trötta på de kortsiktiga vinstintressena. Dessutom behöver det göras något i kommuner som inte har allmännyttiga...

Lärare vattnar blommor istället för att undervisa

Lärare vattnar blommor istället för att undervisa

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra.Över 80 procent av lärarna använder delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika...

Skenande elkostnader för hushållen

Skenande elkostnader för hushållen

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och...

Färre olyckor med bättre halkbekämpning

Färre olyckor med bättre halkbekämpning

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och...

Stora skillnader vid vård av hjärtfel

Stora skillnader vid vård av hjärtfel

I vinter väntas 4 400 personer skadas eller omkomma i trafikolyckor runt om i Sverige. – Många av olyckorna kan undvikas med bättre vinterväghållning, säger Anna K Carlsson som är forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon berättar att nästan två av tre...

Akut brist på språklärare

Akut brist på språklärare

Det är stora geogra ska skillnader i vården av unga vuxna med medfödda hjärtfel. På de stora universitetssjukhusen finns det i allmänhet både hög kompetens och lång erfarenhet, medan det på mindre sjukhus kan vara precis tvärtom. – Man ska inte behöva acceptera...

Trygga arbetsvillkor avgörande

Trygga arbetsvillkor avgörande

Bristen på behöriga lärare i moderna språk blir allt mer akut. Läsåret 2017/2018 fanns det i 80 svenska kommuner ingen behörig undervisande högstadielärare i antingen tyska, spanska eller franska.  – Vi närmar oss en språkkatastrof, säger Christina Rosén som är lektor...

Vinterbudgeten redan slut – pengarna snöade bort

Vinterbudgeten redan slut – pengarna snöade bort

I dagarna är det ett år sedan Metoo exploderade. – Det var ett vrål som fick oss att prata om sådant som vi inte har för vana att prata om. Men nu gäller det att gå från ord till handling, säger Emmy Lilliehorn som är en av samordnarna av de svenska Metoo-uppropen. I...

Allt fler drabbas av dödlig infektion

Allt fler drabbas av dödlig infektion

En majoritet av Sveriges kommuner har gjort slut på årets budget för vinterväghållning, visar en undersökning av infrastruktursajten ”I Perspektiv”.  – Vi tvingas nu spara in på andra drift- och underhållsåtgärder, säger Hanna Holm som är gatuchef i Älmhult. Den...

Få kvinnor bland juridikens toppar

Få kvinnor bland juridikens toppar

Allt fler drabbas av den dödliga bakterieinfektionen endokardit. Extra utsatta är personer med medfödda hjärtfel. – Det är en mycket allvarlig sjukdom som är dödlig om den inte behandlas i tid, säger Jan Sunnegårdh som är professor och över­läkare i barnkardiologi på...

“Jag kan inte leva i en jävla fejkvärld”

“Jag kan inte leva i en jävla fejkvärld”

Trots att kvinnor är i majoritet både på juristutbildningarna och bland yngre advokater, tillhör de undantagen bland de större affärsjuridiska byråernas delägare. – Många kvinnor på advokatbyråer är missgynnade på grund av sitt kön. En del väljer att lämna byråvärlden...

800 broar behöver repareras

800 broar behöver repareras

I dagarna är det ett år sedan Metoo exploderade. – Det var ett vrål som fick oss att prata om sådant som vi inte har för vana att prata om. Men nu gäller det att gå från ord till handling, säger Emmy Lilliehorn som är en av samordnarna av de svenska Metoo-uppropen. I...

Lärarna förlorare i friskolornas vinstjakt

Lärarna förlorare i friskolornas vinstjakt

Cirka 800 svenska statliga vägbroar behöver på sikt förstärkas eller bytas ut.– Det beror inte på att broarna är dåliga eller utslitna, utan på att kraven på dem ökar i takt med att transporterna blir allt tyngre, säger Adriano Maglica som är nationell samordnare för...

Tunnelmotståndare valets stora vinnare i Göteborg

Tunnelmotståndare valets stora vinnare i Göteborg

Under de senaste fyra åren har Sveriges fyra största friskolekoncerner gått med mer än tre miljarder kronor i vinst. Samtidigt har lärarna på flera av skolorna betydligt lägre lön än många av sina offentligt anställda kollegor. Under perioden 2014-2017 gick till...

Nu växer SD:s makt över skolorna

Nu växer SD:s makt över skolorna

Kampen mot en tågtunnel genom stan gjorde Demokraterna till valets stora segrare i Göteborg. – Vi kommer inte backa en millimeter. Tunneln ska stoppas, säger partiets ordförande Martin Wannholt. Under många år var han ledande kommunpolitiker i Göteborg för...

Internationella ligor bakom miljonstölder

Internationella ligor bakom miljonstölder

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och...

Hjärtsjuka barn får gammal medicin

Hjärtsjuka barn får gammal medicin

I vinter väntas 4 400 personer skadas eller omkomma i trafikolyckor runt om i Sverige. – Många av olyckorna kan undvikas med bättre vinterväghållning, säger Anna K Carlsson som är forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon berättar att nästan två av tre...

Hot och våld vardag för myndighetsanställda

Hot och våld vardag för myndighetsanställda

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra.Över 80 procent av lärarna använder delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika...

Ökande intresse för cancervård utomlands

Ökande intresse för cancervård utomlands

Bostadsbristen och avsaknaden av en generell social bostadspolitik gör att grupper ställs mot varandra. – Känslan av vi och dom förstärks. Situationen är mycket allvarlig, säger Vesna Jovic som är vd för Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Hon menar att grunden i...

Kvarts miljon underkända elever

Kvarts miljon underkända elever

Allt fler drabbas av den dödliga bakterieinfektionen endokardit. Extra utsatta är personer med medfödda hjärtfel. – Det är en mycket allvarlig sjukdom som är dödlig om den inte behandlas i tid, säger Jan Sunnegårdh som är professor och över­läkare i barnkardiologi på...

“Ett stort misslyckande för det svenska skolsystemet”

“Ett stort misslyckande för det svenska skolsystemet”

I vinter väntas 4 400 personer skadas eller omkomma i trafikolyckor runt om i Sverige. – Många av olyckorna kan undvikas med bättre vinterväghållning, säger Anna K Carlsson som är forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon berättar att nästan två av tre...

Behöriga lärare lämnar Malmös problemskolor

Behöriga lärare lämnar Malmös problemskolor

Hjärtsjuka barn får inte tillgång till ny och avancerad medicin lika snabbt som vuxna. – Det borde vara är en mänsklig rättighet att barn ska få lika bra mediciner som alla andra, säger Estelle Naumburg som är docent i barnkardiologi och överläkare vid Östersunds...

Skolval ökar skillnaderna mellan Stockholms skolor

Skolval ökar skillnaderna mellan Stockholms skolor

Först lämnar de studiemotiverade eleverna problemskolorna. Sedan lärarna. – Det behövs radikala åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen inom svensk skola, säger Anders Jakobsson som är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet. Under de...

En klassresa genom Göteborg

En klassresa genom Göteborg

Genom höjda löner vill Stockholm kommun locka kvalificerade lärare till de mest utsatta skolorna. – Vi testar det nu i ett par områden, säger Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör Stockholms stad. Sedan 2008 har drygt 10 000 elever gått ut grundskolan i Stockholm...

Flykten från Rosenbad

Flykten från Rosenbad

Först lämnar de studiemotiverade eleverna problemskolorna. Sedan lärarna. – Det behövs radikala åtgärder för att bryta den negativa utvecklingen inom svensk skola, säger Anders Jakobsson som är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö universitet. Under de...

Från politiker till åklagare

Från politiker till åklagare

Genom höjda löner vill Stockholm kommun locka kvalificerade lärare till de mest utsatta skolorna. – Vi testar det nu i ett par områden, säger Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör Stockholms stad. Sedan 2008 har drygt 10 000 elever gått ut grundskolan i Stockholm...

Hot bakom många politikeravhopp

Hot bakom många politikeravhopp

Mitt under mandatperioden avgick Åsa Kullgren (S) som landstingsråd i Sörmland. Nu satsar hon på en karriär som åklagare. Åsa Kullgren, som tidigare bland annat varit ordförande i det socialdemokratiska studentförbundet, berättar att hon arbetade som verksjurist...

Klimatförändringar hotar infrastrukturen

Klimatförändringar hotar infrastrukturen

Under den senaste mandatperioden har drygt 180 lokala och regionala toppolitiker runt om i Sverige lämnat sina uppdrag i förtid. Hot, stress, skandaler, maktskiften och interna bråk är några av skälen till avhoppen. Vi har kartlagt hur många kommunal- och...

Få följer med när myndigheter flyttar

Få följer med när myndigheter flyttar

Mitt under mandatperioden avgick Åsa Kullgren (S) som landstingsråd i Sörmland. Nu satsar hon på en karriär som åklagare. Åsa Kullgren, som tidigare bland annat varit ordförande i det socialdemokratiska studentförbundet, berättar att hon arbetade som verksjurist...

Sveriges högst betalde lärare är – en vd

Sveriges högst betalde lärare är – en vd

Under den senaste mandatperioden har drygt 180 lokala och regionala toppolitiker runt om i Sverige lämnat sina uppdrag i förtid. Hot, stress, skandaler, maktskiften och interna bråk är några av skälen till avhoppen. Vi har kartlagt hur många kommunal- och...

Oerfarna lärare får högre lön än erfarna

Oerfarna lärare får högre lön än erfarna

Sveriges högst avlönade förstelärare är - en vd. Det visar en granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner. – De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning....

Fyra av tio lärare vill byta jobb

Fyra av tio lärare vill byta jobb

Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Ofta kan det skilja flera tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs. Agnieszka Fransson, 63, arbetar som idrottslärare på...

Säljer för att kunna bygga nytt

Säljer för att kunna bygga nytt

Sveriges högst avlönade förstelärare är - en vd. Det visar en granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner. – De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning....

Stressen minskade – då slopades projektet

Stressen minskade – då slopades projektet

Äldre lärare som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som trots att de har mindre erfarenhet får högre lön. Ofta kan det skilja flera tusen kronor i månadslön mellan lärare som slutar och lärare som nyanställs. Agnieszka Fransson, 63, arbetar som idrottslärare på...

Lärare arbetar deltid för att hinna med

Lärare arbetar deltid för att hinna med

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. – Stressen minskade bland oss lärare, säger Liselotte Gjörup som är språklärare och skyddsombud på skolan. Ändå blev försöket bara ettårigt. Inför läsåret 2016/2017 bestämde sig...

”Många tvingas betala ockerhyror”

”Många tvingas betala ockerhyror”

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd "extraarbete" gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid. – Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna...

Det går att bygga till lägre hyror

Det går att bygga till lägre hyror

Försöket med en lärarassistent i ett av arbetslagen på Malmö latinskola blev en succé. – Stressen minskade bland oss lärare, säger Liselotte Gjörup som är språklärare och skyddsombud på skolan. Ändå blev försöket bara ettårigt. Inför läsåret 2016/2017 bestämde sig...

Nya spår ökar byggandet i Lilla Edet

Nya spår ökar byggandet i Lilla Edet

Fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd "extraarbete" gör att många lärare känner sig allt mer pressade. Av hälsoskäl funderar var fjärde lärare på att gå ner i arbetstid. – Jag arbetar deltid för att hinna med. Det är helt galet, säger bildläraren Anna...

Bygger inte trots stor brist på bostäder

Bygger inte trots stor brist på bostäder

Ny motorväg och dubbelspår satte fart på bostadsbyggandet i Lilla Edet. Det kommunala bostadsbolaget Edethus är ett av de allmännyttiga bolag i Sverige som bygger allra mest i förhållande till sin storlek. I år beräknas Edethus färdigställa och hyra ut 42 nya...

Billigare skotta bort dyra halkolyckor

Billigare skotta bort dyra halkolyckor

Fyra av tio allmännyttiga bostadsbolag kommer inte att färdigställa och hyra ut några nya lägenheter i år, trots den stora bostadsbristen. Det visar en ny kartläggning. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät är det bostadsbrist i 255 av Sveriges 290 kommuner,...

Share This