Bostadsbristen: ”Grupp ställs mot grupp”

Bostadsbristen och avsaknaden av en generell social bostadspolitik gör att grupper ställs mot varandra. – Känslan av vi och dom förstärks. Situationen är mycket allvarlig, säger Vesna Jovic som är vd för Sveriges Kommuner och landsting (SKL).
Hon menar att grunden i...

Skolägare jagas av kronofogden

Mer än var fjärde privat skolaktör som förra året fick bidrag av Skolverket har under de senaste åren haft skulder registrerade hos Kronofogden. – Kontrollen av hur de statliga bidragen används behöver skärpas, säger Roger Haddad (L) som är vice ordförande i...

Bostadskrisen: “Nu måste staten ta kontrollen”

Genom att se till att det inte byggs bostäder med lägre hyror undviker kommuner vissa ”riskgrupper”.– Kommunerna bygger för de invånare man vill ha. Övriga får söka bostad någon annanstans. Ingen vill sitta med ”Svarte­Petter”, säger Hans Swärd som är...

Skandalhistoria: Fejkade bikinibilder på prinsessa

När kronprinsessan Victoria inte ville ställa upp som Se & Hörs bikinimodell, lät tidningens chefredaktör Tommy Schönstedt publicera fejkade bikinibilder på tronarvingen. Skvallertidningen Se & Hör publicerade fejkade bilder på kronprinsessan Victoria, Foto:...

Bostadskrisen: “Barn tvingas bo i ren misär”

Flera tusen barn i Sverige saknar en riktig bostad.– Den sociala misären ökar. Alla barn behöver ha en plats att kalla sitt hem. Det har de inte i Sverige i dag, menar Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin. Ingen vet exakt hur många barn i Sverige som saknar en fast...

Vägrar försäkra hjärtsjuka barn

När Ida och Joel Rundgren Doller ville teckna en traditionell barnförsäkring för sonen Edward blev det nobben. – Han föddes med ett hjärtfel. Och då kan vi inte få en försäkring som även omfattar skador eller sjukdomar som har med hjärtat att göra, berättar Ida...

Bostadskrisen: “Vi har fått ett lottosamhälle”

Sverige bör satsa på social housing. Det menar Jan Jörn­mark som är författare och docent i ekonomisk historia. – Verklig solidaritet är att samhället bryr sig om de som inte själva klarar att ordna sitt boende, inte att ösa pengar över alla. Enligt Jan...

Svårt att ta hand om snö miljövänligt i tätare städer

Förtätning av städerna gör det allt svårare att ta hand om stora mängder snö på ett miljövänligt sätt. – Vi håller på att ta fram ett nytt beräkningsverktyg som ska underlätta snöhanteringen, säger Helene Österlund som är forskare i VA-teknik vid Luleå tekniska...

100 000 mer i årslön – för lärare som arbetar i rätt kommun

Viljan att höja lärarnas löner varierar stort mellan Sveriges kommuner. Det gör också lönenivån. Val av rätt kommun som arbetsgivare kan vara detsamma som 100 000 kronor mer i årslön för en genomsnittlig lärare, visar en ny granskning. Under vinjetten...

Bostadskrisen: Hyresgästföreningen vill ha ett nytt HSB

Hyresgästföreningen vill att det bildas nya bostadsstiftelser som utan vinstintresse bygger, äger och hyr ut bra bostäder till rimliga hyror. – Vi är trötta på de kortsiktiga vinstintressena. Dessutom behöver det göras något i kommuner som inte har allmännyttiga...

Bostadskrisen: “Sociala bostäder minskar segregationen”

Kommunerna bör se över sitt bostadsbestånd.– Jag kan inte se något självändamål i att kommuner äger bostadsbolag. Det är bolagens sociala roll som motiverar ett offentligt ägande, säger bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid Kungliga tekniska högskolan i...

“Sverige blir allt mer reaktionärt”

Det svenska samhället blir alltmer reaktionärt och polariserat.– Numera anses det radikalt att hävda alla människors lika värde. Rättsstatliga principer hotas. Vi är inne i väldigt otäck tid, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Även om hon...

Bostadskrisen: S-topp vill höja hyrorna i allmännyttan

Hyrorna i många allmännyttiga bostadsföretag behöver höjas.– Annars kommer vi att köra sönder bolagen. Det är dags att diskutera Hyresgästföreningens ansvar för att vi inte får upp hyrorna till en rimlig nivå, säger Niklas Nord­ström (S) som är kommunstyrelsens...

Allt färre jobb med artificiell intelligens

Ökad automatisering och robotisering, växande fokus på hållbarhet och fler frilansare med korta uppdrag.Så väntas arbetslivet förändras under de kommande åren.– Men inom överskådlig framtid kommer de flesta av oss vara anställda, säger framtidsstrategen Ulf Boman på...

Skandalhistoria: HSB-spionen på TV4

När Bim Enström avslöjar flera skandaler inom HSB, anlitar bostadsbolaget en privatdetektiv för att spana på TV4-reportern. Därmed har HSB skapat en ännu större skandal – HSB-spionen. Under flera år har Bim Enström granskat och avslöjat skandaler inom HSB, först...

Bostadskrisen: “Dags att lotta ut lägenheter”

Det är bättre att reparera den generella bostadspolitiken än att satsa på social housing. – Risken för ökad segregation och stigmatisering är ofrånkomlig med selektiva lösningar. Dessutom skulle det förmodligen bli minst lika dyrt som en satsning på...

Från förakt till beundran

Irans syn på Europa har pendlat fram och tillbaka genom århundraden. Från mycket positiv, till extremt negativ och tvärtom. – Det finns idag en stor och växande medelklass i landet som vill vara en del av den globala byn, säger Mohammad Fazlhashemi. ...

Hyrpsykologer i varannan kommun

Mer än hälften av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan. Det är inköp som blir allt mer omfattande, visar en granskning av Psykologtidningen.– Vi har inget annat val. Vi får inte tag på någon skolpsykolog att anställa, säger...

Stora skillnader i lärares fortbildning

Det är stora skillnader på hur mycket kommunerna satsar på lärarnas kompetensutveckling, men också i vilken utsträckning de använder sig av statliga fortbildningsprogram som läs- och matematiklyften. Utslaget per lärare kan det skilja flera tusen kronor. Det...

Skandalhistoria: Kalsonger födde den moderna medieskandalen

Miljontals svenskar har bänkat sig framför tv-apparaterna. Det ska bli familjeunderhållning i Hylands hörna. Då börjar Per Oscarsson klä av sig och prata om sex. Det är annandag jul 1966, och den moderna medieskandalen är född.  Lennart Hyland...

Skandalhistoria: Polisen ingrep mot prinsessans blottade kön

Peter Dahls målning hinner knappt hängas upp på konsthallens vägg innan den tas i beslag.Enligt kammaråklagare Erik Ekström kan tavlan vara sedlighetssårande. Det är december 1970 och Göteborgs konsthall presenterar en utställning under temat ”skräck”. En av...

Lärare vattnar blommor istället för att undervisa

En stor del av låg- och mellanstadielärarnas arbetstid går åt till uppgifter som inte har med läraruppdraget att göra.Över 80 procent av lärarna använder delar av sin arbetsdag till att bland annat rastvakta, kopiera, fixa i klassrummet och bjuda in till olika...

Skenande elkostnader för hushållen

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och...

Färre olyckor med bättre halkbekämpning

I vinter väntas 4 400 personer skadas eller omkomma i trafikolyckor runt om i Sverige. – Många av olyckorna kan undvikas med bättre vinterväghållning, säger Anna K Carlsson som är forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon berättar att nästan två av tre...

Skandalhistoria: Filmchef ville stoppa Åsa-Nisse

Filmchefen Harry Schein blir mycket upprörd när han får veta att Åsa-Nisse ska visas i tv.– Det är min skyldighet att försöka stoppa smaklösheten, förklarar han och anmäler filmen till Radionämnden.  Bråket börjar med att Nils-Petter Sundgren,...

Stora skillnader vid vård av hjärtfel

Det är stora geogra ska skillnader i vården av unga vuxna med medfödda hjärtfel. På de stora universitetssjukhusen finns det i allmänhet både hög kompetens och lång erfarenhet, medan det på mindre sjukhus kan vara precis tvärtom. – Man ska inte behöva acceptera...

Akut brist på språklärare

Bristen på behöriga lärare i moderna språk blir allt mer akut. Läsåret 2017/2018 fanns det i 80 svenska kommuner ingen behörig undervisande högstadielärare i antingen tyska, spanska eller franska.  – Vi närmar oss en språkkatastrof, säger Christina Rosén som är lektor...

Skandalhistoria: Moderat “baggbölare” i Svenska Dagbladet

Kan Svenska Dagbladet publicera en bild på en fet moderat demonstrant med mustasch, cigarr och solglasögon? Nej, menar chefredaktören och jämför publiceringen med en judekarikatyr. Till att börja med väcker bilden från moderaternas medborgartåg den 23 april...

Trygga arbetsvillkor avgörande

I dagarna är det ett år sedan Metoo exploderade. – Det var ett vrål som fick oss att prata om sådant som vi inte har för vana att prata om. Men nu gäller det att gå från ord till handling, säger Emmy Lilliehorn som är en av samordnarna av de svenska Metoo-uppropen. I...

Skandalhistoria: Skattetrixande fällde justitieminister

När Nancy Eriksson, 76, kommer till sin lokala Konsumbutik i Stockholm för att handla möts hon av Aftonbladets löpsedel. Med stora bokstäver berättar tidningen att den socialdemokratiske justitieministern Ove Rainer bara betalar tio procent i skatt, trots...

Yngre psykologer får högre lön än äldre

Psykologer inom BUP som säger upp sig ersätts av yngre kollegor som får högre lön. Det kan skilja flera tusen kronor i månadslön mellan psykologer som slutar och psykologer som nyanställs, visar granskning av 270 psykologers löner. Återkommande rapporteras det i...

Bankerna gör rekordvinster på bolån

Under de senaste tio åren har bankernas bruttomarginal på bolån ökat med mer än 600 procent. – Bankerna tjänar idag mycket pengar på bolånen. Som konsumenter behöver vi bli bättre på att "shoppa runt" och spela ut bankerna mot varandra, säger Finansinspektionens...

Vinterbudgeten redan slut – pengarna snöade bort

En majoritet av Sveriges kommuner har gjort slut på årets budget för vinterväghållning, visar en undersökning av infrastruktursajten ”I Perspektiv”.  – Vi tvingas nu spara in på andra drift- och underhållsåtgärder, säger Hanna Holm som är gatuchef i Älmhult. Den...

Allt fler drabbas av dödlig infektion

Allt fler drabbas av den dödliga bakterieinfektionen endokardit. Extra utsatta är personer med medfödda hjärtfel. – Det är en mycket allvarlig sjukdom som är dödlig om den inte behandlas i tid, säger Jan Sunnegårdh som är professor och över­läkare i barnkardiologi på...

Få kvinnor bland juridikens toppar

Trots att kvinnor är i majoritet både på juristutbildningarna och bland yngre advokater, tillhör de undantagen bland de större affärsjuridiska byråernas delägare. – Många kvinnor på advokatbyråer är missgynnade på grund av sitt kön. En del väljer att lämna byråvärlden...

“Jag kan inte leva i en jävla fejkvärld”

Med hjälp av en egen Youtube-kanal, seminarier i Almedalen och opinionsdrivande juridik riktar Sargon De Basso, 41,  stark kritik mot populistiska politiker och mediernas etik. – Rättssäkerheten i Sverige är under attack, säger han. Sargon De Basso är en av Sveriges...

800 broar behöver repareras

Cirka 800 svenska statliga vägbroar behöver på sikt förstärkas eller bytas ut.– Det beror inte på att broarna är dåliga eller utslitna, utan på att kraven på dem ökar i takt med att transporterna blir allt tyngre, säger Adriano Maglica som är nationell samordnare för...

Lärarna förlorare i friskolornas vinstjakt

Under de senaste fyra åren har Sveriges fyra största friskolekoncerner gått med mer än tre miljarder kronor i vinst. Samtidigt har lärarna på flera av skolorna betydligt lägre lön än många av sina offentligt anställda kollegor. Under perioden 2014-2017 gick till...

Tunnelmotståndare valets stora vinnare i Göteborg

Kampen mot en tågtunnel genom stan gjorde Demokraterna till valets stora segrare i Göteborg. – Vi kommer inte backa en millimeter. Tunneln ska stoppas, säger partiets ordförande Martin Wannholt. Under många år var han ledande kommunpolitiker i Göteborg för...

Nu växer SD:s makt över skolorna

En konsekvens av söndagens val är att Sverigedemokraternas inflytande över skolan ökar i en rad kommuner. – Vi vill öka tryggheten genom att kameraövervaka skolgårdarna. Då kan vi se vem som slår vem, säger Jan-Åke Boulkizz (SD) som sitter i SD-fästet Hörbys barn-...

Share This