Lägre lärarlöner ger miljoninkomster för friskoledirektörer

feb 22, 2024 | Ekonomi, Utbildning

Hårt kritiserade Thoréngruppens VD och ägare Raja Thorén tjänar 640 000 kronor – i månaden.
– Hela konceptet Thoréngruppen är oerhört provocerande. Det är ett enormt slöseri med skattepengar, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

SAMTIDIGT SOM MÅNGA friskoleföretag gör stora ekonomiska överskott betalar de betydligt lägre lärar- och förskollärarlöner än vad kommunala huvudmän gör.
Under det senaste verksamhetsåret gjorde sju av de största privata för- och skolkoncernerna – Academedia, IES, Thoréngruppen, Atvexa, Kunskapsskolan, Jensen och Watma – ett gemensamt rörelseöverskott på drygt två miljarder kronor.
Klart störst är Academedia som för verksamhetsåret 2022/2023 redovisar ett rörelseresultat på cirka 1,3 miljarder kronor (före räntor och skatter).
Även för bolagets VD Marcus Strömberg går det bra. Enligt årsredovisningen tjänade han nästan elva miljoner kronor inklusive pensionsavsättningar. Det motsvarar mer än 20 lärarlöner.
Enligt Academedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog vill inte Marcus Strömberg ställa upp på en intervju om sin lön och övriga ersättningar.
Vi Lärare har frågat företrädare för några av de övriga störa friskoleföretagen vad respektive bolags VD har i lön och övriga ersättning. De flesta har valt att inte svara eller hänvisar till den senaste redovisningen trots att VD-lönerna i flera fall inte särredovisas.
”Tack för din fråga. Jag kan däremot inte kommentera vår ägares/VD:s ersättning, då det är en privat angelägenhet”, skriver friskolekoncernens Jensen Educations vice vd Ulf Johnsson i ett mejl.
Thoréngruppens kommunikationsansvarige Elin Olsson skriver:
”Det är inte några uppgifter vi lämnar ut”.

DIREKTÖRERNAS SKATTEDEKLARATIONER GER dock en god fingervisning om vilka summor det handlar om. 2022 hade till exempel Marcus Strömberg en deklarerad inkomst (förvärvsinkomst plus överskott av kapital) på motsvarande 875 073 kronor i månaden. Jensens vd och ägare Håkan Jensens var 852 070 kronor, Thoréngruppens VD och ägare Raja Thoréns 640 988 kronor och medan den för Watmas ägare och VD Anders Hultin stannade på 339 765 kronor (se tabell här bredvid).
En privatanställd grundskollärare tjänade i genomsnitt 36 600 kronor i månaden och en förskollärare 32 900 kronor.
*Vad anser du om VD:arnas höga löner?
– Det är så det ser ut i samhället. Det som gör det här besvärande och provocerande är att lärarlöneläget och behörigheten generellt är lägre i friskolor. Man anstränger sig inte tillräckligt för att få behörig personal, säger Åsa Fahlén.
– Vi tycker inte att aktiebolag ska få driva skolor.
*Thoréngruppens VD och ägare Raja Thorén hade 2022 en månadsinkomst på drygt 640 000 kronor.
– Hela konceptet Thoréngruppen är oerhört provocerande med tanke på de kvalitetsbrister som har kommit fram.
– Trots att man tjänar mycket pengar bedriver man inte en okej verksamhet, vilket är ett enormt slöseri med skattepengar. Det är svårt att komma undan den slutsatsen.
Enligt SCB:s statistik har kommunalt anställda förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare i allmänhet högre medellön än sina privat anställda kollegor.
I bland annat Stockholmsregionen kan skillnaderna emellanåt vara mycket stora.
Enligt SCB var genomsnittslönen 2021 och 2022 för en kommunalt anställd förskollärare i Stockholms län 38 000 kronor i månaden medan den för en privat anställd stannade på 33 200, en skillnad på 4 800 kronor i månaden. För gymnasielärare var skillnaden 6 350 kronor och för grundskollärare 2 850 kronor.
– Från de privata arbetsgivarnas sida hävdar man ofta att löneskillnaderna beror på att de har en yngre lärarkår. Men även om man tar hänsyn till det är lönerna där ofta lägre, vilket inte är okej. De prioriterar inte sina lärare och förskollärare, säger Åsa Fahlén.
– Lönenivån för förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare behöver generellt öka. Den sätter dessutom tonen för hur samhällets värderar skol- och utbildningssystemet, vilket vi ser idag.

1999 STANNADE HÖGSTADIELÄRARKOLLEKTIVETS löneutveckling vid 58 års ålder. 2021 inträffade det vid 49 års ålder. Utvecklingen ser ungefär lika dan ut för många andra yrkesgrupper.
– Sverige är ett av de länder som har den största åldersdiskriminering. Erfarenhet värderas inte samtidigt som hela den offentliga sektorn har ett enormt personalbehov. Man borde i stället värna om sina anställda så att de vill arbeta kvar.
Läsåret 2022/2023 var, enligt Skolverkets statistik 70 procent av de kommunalt anställda högstadielärarna legitimerade och ämnesbehöriga, medan cirka 63 procent av de privatanställda var det. Även på gymnasienivå var det stora skillnader i behörighet (se tabell).
*Bör ersättningen till friskoleföretag variera beroende på andelen behörig personal?
– Det är bättre att skärpa behörighetskraven. Hela systemet kring behörighet behöver styras upp. Det gäller även för kommunala skolor, säger Åsa Fahlén.

Några friskoledirektörers sammanlagda månadsinkomster 2022.
*Marcus Strömberg, Academedia: 875 073 kronor.
*Håkan Jensen, Jensen Education: 852 070 kronor.
*Raja Thorén, Thoréngruppen: 640 988 kronor.
*Anders Hultin, Watma Group: 339 765 kronor.
*Anna Sörelius Nordenborg, Internationella engelska skolan: 269 900 kronor.
*Johan Kyllerman, Atvexa: 190 838 kronor.
*Cecilia Carnefeldt, Kunskapsskolan: 144 779 kronor.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidskriften Vi Lärare 2024.

Fortsatt strid om ”Ryska huset”

Striden om ”Ryska huset” på Lidingö utanför Stockholm fortsätter. – Ryssland ockuperar vårt hus, säger advokat Stefan Häge som vill att...

Nu sjunker lärarlönerna – igen

Lärares och förskollärares löner sjunker jämfört med genomsnittslönerna i Sverige. Trots allt tal att om att erfarenhet ska premieras minskar...

Spelet om skolmiljarderna

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker. I potten ligger mer än 50 miljarder kronor. Det är så mycket som...

Fler vill ha kortare arbetstid

Var fjärde medlem i akademikerfacket Akavia vill gå ner i arbetstid även om det innebär lägre lön. Majoriteten arbetar hellre fyra dagar i veckan än...

Striden om skolpengen

Mer än var fjärde kommun har under de senaste två åren betalat ut extra ersättning till friskoleföretag för att den egna skolverksamheten har gått...

Hemliga svenska skolor

Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet som inte är offentliga efter den 1 september. Det gäller...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...