100 år av stoppade trafikplaner

Under 100 år har planerna på en Östlig förbindelse i Stockholm stoppats flera gånger.
Och återupptagits.
– Så kan det bli igen, säger Hans Ek som är senior rådgivare åt Trafikverket.
 ÖSTLIG FÖRBINDELSE ÄR den sista delen i en tänkt ringled runt Stockholm. Övriga...

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på investeringar och underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30 procent räknat i fasta priser. Senare i vår väntas regeringen anta en ny nationell plan för transportsystemet för perioden...