S-topp: Höj hyrorna i allmännyttan

Hyrorna i många allmännyttiga bostadsföretag behöver höjas.– Annars kommer vi att köra sönder bolagen. Det är dags att diskutera Hyresgästföreningens ansvar för att vi inte får upp hyrorna till en rimlig nivå, säger Niklas Nord­ström (S) som är kommunstyrelsens...

Färre olyckor med bättre halkbekämpning

I vinter väntas 4 400 personer skadas eller omkomma i trafikolyckor runt om i Sverige. – Många av olyckorna kan undvikas med bättre vinterväghållning, säger Anna K Carlsson som är forskare på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Hon berättar att nästan två av tre...

800 broar behöver repareras

Cirka 800 svenska statliga vägbroar behöver på sikt förstärkas eller bytas ut.– Det beror inte på att broarna är dåliga eller utslitna, utan på att kraven på dem ökar i takt med att transporterna blir allt tyngre, säger Adriano Maglica som är nationell samordnare för...

Klimatförändringar hotar infrastrukturen

Under de kommande åren väntas Trafikverket satsa 1,5 miljarder kronor på att klimatanpassa de svenska vägarna. – De viktigaste vägarna kommer att åtgärdas först, andra får vänta tills de översvämmas eller att det är dags för normalt underhåll, säger geotekniker Agne...

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på investeringar och underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30 procent räknat i fasta priser. Senare i vår väntas regeringen anta en ny nationell plan för transportsystemet för perioden...