Ökande skillnader mellan skolor

Den svenska grundskolan glider allt mer isär, både socialt och geografiskt. I en del kommuner är nästan alla högstadielärare legitimerade och behöriga i minst ett av de ämnen som de undervisar i, i andra mindre än hälften. Mellan enskilda skolor är det ännu större...

Skolval ökar skillnaderna mellan Stockholms skolor

Genom höjda löner vill Stockholm kommun locka kvalificerade lärare till de mest utsatta skolorna. – Vi testar det nu i ett par områden, säger Lena Holmdahl som är utbildningsdirektör Stockholms stad. Sedan 2008 har drygt 10 000 elever gått ut grundskolan i Stockholm...

En klassresa genom Göteborg

Under de senaste tio åren har nästan 8 000 elever gått ut grundskolan i Göteborg utan att vara behöriga att studera vidare på gymnasiet. – Det är skolsystemet som har misslyckats, inte barnen, säger Åse Hansson som är lektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet....