Toppdomare extraknäcker för miljoner

Flera av Sveriges ledande domare har sidoinkomster på flera hundratusen kronor per år, ibland betydligt mer. Under de senaste åren har till exempel Johnny Herre tjänat mer än dubbelt så mycket på sina bisysslor som på arbetet som domare i Högsta domstolen (HD)....

Nu sjunker lärarlönerna – igen

Lärares och förskollärares löner sjunker jämfört med genomsnittslönerna i Sverige. Trots allt tal att om att erfarenhet ska premieras minskar dessutom löneskillnaderna mellan oerfarna och erfarna lärare och förskollärare. Det visar en ny undersökning. STRAX FÖRE JUL...

Domarbrist ger långa handläggningstider

Sex av tio domstolar misslyckas med att nå regeringens mål när det gäller handläggningstider. Orsaken är bland annat för få domare i kombination med ett kraftigt ökande antal mål. – Färre domstolar koncentrerade till större orter skulle underlätta rekrytering av nya...

Svårt med jobb för akademiker på flykt

Samtidigt som det råder stor brist på kvalificerad arbetskraft har många invandrade akademiker svårt att jobb. Bland högutbildade flyktingar och anhöriginvandrare är det bara en av tio som efter sex år i Sverige har ett jobb som motsvarar deras utbildning. TROTS STOR...

Kvinnliga chefer – nästa krisbransch?

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är chefer som är kvinnor. – Vårt sätt att arbeta är ohållbart, säger fackförbundet Akavias ordförande Lee Wermelin.  OAVSETT VILKA VARIABLER eller vilka branscher som undersöks är svaret nästan alltid detsamma;...

Mamma och pappa avgör lärarbehörighet

Elever med lågutbildade föräldrar har i lägre utsträckning behöriga och legitimerade lärare än elever vars föräldrar är högutbildade. – Ett sätt att locka behöriga lärare till skolor med extra stora behov kan vara att ge dem som arbetar där mycket högre lön, säger...

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Ungefär var tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av de som fastnar har använt cannabis eller kokain.EFTER ATT HA fått tips om att det brukades kokain öppet i bankens lokaler sökte en narkotikahund i...

Ökad kontroll över lärarna

Under de senaste decennierna har lärarnas självständighet och autonomi minskat kraftigt samtidigt som kontrollen över dem har ökat. Ett uttryck för detta är alla de enkäter, andra undersökningar och den växande administrationen som i dag är en del av skolans vardag. ...

Sämre kreativitet vid utbrett distansarbete

Drygt hälften av Akavias medlemmar anser att distansarbete har negativ betydelse för gemenskapen på deras arbetsplats. Nästan en lika stor andel menar att även kreativiteten och engagemanget försämras. DET SKA DOCK inte tolkas som att medlemmarna i allmänhet är...

Lärare arbetar gratis en månad per år

Lärares undervisningstid och arbetsbelastning ökar – trots löften om motsatsen. Många lärare undervisar betydligt mer än vad de får betalt för. Ofta kan gratisarbetet motsvara drygt en månadslön per år.SEDAN DEN CENTRALT reglerade undervisningsskyldigheten (den så...

Var femte stressas bort från jobbet

Var femte Akaviamedlem har under de senaste åren varit frånvarande från jobbet på grund av arbetsrelaterad stress. Många anser att de inte får tillräckligt stöd av sina chefer i samband med sjukdom, visar en ny undersökning.  ENLIGT BERÄKNINGAR AV...

Toppolitikern som fick nog och blev lärare

Drygt åtta år som regionråd fick räcka för Erika Ullberg (S). Nu arbetar hon som högstadielärare i Huddinge. – Jag var jättesugen på att lära mig och prova på något nytt.  INFÖR VALET 2018 satsade Socialdemokraterna och Erika Ullberg hårt på ett maktskifte i Region...

Tuff arbetsmiljö för många lärare

Tre av fyra lärare anser att deras arbetsbelastning är för hög och åtta av tio att jobbet är psykiskt påfrestande. En stor del av lärarna har små möjligheter till återhämtning. Extra tufft är det för många lärare i socialt utsatta områden.  LÄRARKÅREN HAR I genomsnitt...

Kommuner söker inte längre efter behöriga lärare

Sex av tio kommuner annonserar inte efter behöriga och legitimerade grundskollärare trots att de har många anställda som är obehöriga.Det visar en granskning av annonserna i Arbetsförmedlingens platsbank. Enligt Skolverkets statistik råder det brist på behöriga lärare...