Kunglig gräddfil till attraktiva bostäder

De 350 lägenheterna ägs av svenska folket. Men det är kungen som bestämmer vilka som får bo i dem – en exklusiv möjlighet till attraktivt boende för den som har kungliga kontakter, helt utanför allmänhetens kontroll och insyn. Bostadssituationen i Sverige blir allt...

Skandalhistoria: Polisen ingrep mot prinsessans blottade kön

Peter Dahls målning hinner knappt hängas upp på konsthallens vägg innan den tas i beslag.Enligt kammaråklagare Erik Ekström kan tavlan vara sedlighetssårande. Det är december 1970 och Göteborgs konsthall presenterar en utställning under temat ”skräck”. En av...

När Bonniers bad kungen om ursäkt

I en stort uppslagen artikel avslöjar herrtidningen FIB-aktuellt ”Kungens hemliga kärleksnästen”. Några dagar senare tvingas tidningens ägare Lukas Bonnier be kungen om ursäkt. I början och mitten av 70-talet cirkulerar i journalistkretsar spektakulära rykten om...

Ratade tilltänkta tyska fruar – miste prinstitel

När det 1935 var dags för prins Carl att gifta sig fick den svenska ambassaden i Berlin i uppdrag att ta fram lämpliga ”objekt”. En lista på 21 giftasvuxna kvinnor ur den tyska överklassen skickades till den svenska riksmarskalken von Sydow. Listan ligger...

Hon är rikast på slottet

Trots att han beskattas för en förmögenhet på drygt 173 miljoner kronor är kungen inte rikast på slottet. Grevinnan och överhovmästarinnan Alice Trolle-Wachtmeister är nästan dubbelt så rik. Just nu funderar samordningsminister Pär Nuder som bäst på hur regeringen ska...

Vad är hovet?

Enligt egen beskrivning är hovförvaltningen ingen myndighet trots att den finansieras över statsbudgeten. Den är heller inget företag.  – Hovet är en alldeles egen organisationsform, säger Gunnar Brodin, som nyligen gick i pension efter åtta år som riksmarskalk. Som...

Avtal gör att kungen slipper granskning

Genom att åberopa ett nära 200 år gammalt avtal slipper kungen offentlig granskning av hur han använder det statliga bidraget. Avtalet ingicks den 1 december 1809 mellan Karl Xlll och riksdagen, som då bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. En...

Kungens hemliga bidrag

Kungen får årligen drygt 80 miljoner kronor av skattebetalarna. Ungefär hälften av dem går till driften av kungliga slott och redovisas öppet. Hur resten av pengarna används är hemligt. – Allt bör redovisas och granskas, anser konstitutionsutskottets vice ordföranden...