Fortsatt strid om ”Ryska huset”

feb 23, 2024 | Boende, Ekonomi

Striden om ”Ryska huset” på Lidingö utanför Stockholm fortsätter.
– Ryssland ockuperar vårt hus, säger advokat Stefan Häge som vill att Kronofogdemyndigheten ska hjälpa honom.

TILL ATT BÖRJA med hoppas han, med hjälp av så kallade särskild handräckning, kunna ta bort ett par skyltar alldeles vid huvudentrén och en bom och ett antal stora blomsterlådor i betong som blockerar infarten till huset och dess parkeringsplats.
När personal från Stefan Häges fastighetsbolag för en tid sedan försökte skruva ner skyltarna hindrades de av ”okända män”, enligt en skrivelse till Kronofogdemyndigheten.
– Tyvärr har kronofogden avslagit vår begäran med motivering att huset är diplomatiskt skyddat, vilket vi inte anser att det är.
Men det bor väl rysk diplomatisk personal där?
– Även om den ryske ambassadören, eller någon annan med diplomatisk immunitet, skulle bo i någon eller några av lägenheterna så innebär inte det att hela huset är diplomatiskt skyddat, och i synnerhet inte parkeringsplatsen utanför, säger Stefan Häge, som häromveckan överklagade Kronofogdemyndighetens beslut till Stockholms tingsrätt.

STRIDEN KRING SJUVÅNINGSHUSET på Lidingö har sin upprinnelse nästan tre decennier tillbaka i tiden och började med att ryska staten konfiskerade en tysk affärsmans tillgångar i Ryssland.
Mannen svarade med att kräva kompensation, vilket han nekades.
Han begärde då utmätning av den ryska handelsdelegationens fastighet på Lidingö utanför Stockholm.
Efter ett antal juridiska turer gav Högsta domstolen klartecken till Kronofogdemyndigheten att sälja huset på exekutiv aktion.
Enligt domstolen saknade byggnaden diplomatiskt skydd.
Ryssland var och är av motsatt uppfattning; såväl huset som marken det står på är diplomatiskt skyddat enligt den så kallade Wienkommissionen.
Det är en uppfattning som, förutom av HD, ifrågasätts av Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet.
– Ryssland har inte rätt till fastigheten och använder huset olagligt. Det som komplicerar saken är att det bor diplomater där som enligt Wienkommissionen har rätt till okränkbarhet. Det gör att vare sig svensk polis, kronofogde eller annan myndighet har rätt att gå in och kasta ut dem.

HÖSTEN 2014 KÖPTES, med Högsta domstolens beslut i ryggen, ”Ryska huset” för 12 miljoner kronor av ett fastighetsbolag som Stefan Häge är delägare i.
– Sedan dess ockuperas huset av den ryska staten som vägrar betala hyra, skriva på något hyreskontrakt eller släppa in oss trots att det ju är vi som äger huset.
– Ryska staten och dess representanter vill dessutom inte kommunicera med oss och svarar vare sig på traditionella brev eller mejl.
Det har de inte velat sedan sjuvåningshuset bytte ägare.
– De som då bodde där har flyttat ut och nya människor har flyttat in. Det sistnämnda mot vår vilja, säger Stefan Häge.
Det är något oklart vilka som i dag bor i huset, förutom att åtminstone några av dem uppges vara ryska diplomater och/eller underrättelseofficerare. I en del fall är det samma sak.
Stefan Häge berättar att huset består av 57 lägenheter plus lokaler. Hur många lägenheter som används, och i sådana till vad, är åtminstone delvis höjt i dunkel.
– Genom att undersöka i vilken utsträckning det under söndagskvällar är tänt i lägenheterna har vi kommit fram till att det troligen bor personer i sju eller åtta av dem.
– Vi vet inte säkert, men antar att de boende inte bor i nedsläckta lägenheter.
När Lidingö kommun, genom att stänga av vatten och värme, ville förmå de boende att flytta ingrep det svenska Utrikesdepartementet med motiveringen att de boende åtnjuter diplomatiskt skydd.
I somras stämde Stefan Häge ryska staten på drygt 16 miljoner kronor för uteblivna hyresinbetalningar.
– Detta för att vi ska ha ett fastställt anspråk som är verkställbart. Inklusive räntekostnader närmar sig vår totala fordran på ryska staten nästan 30 miljoner kronor.
– Vi betalar idag byggnadens försäkring samt avgifter för VA- och sophantering. När vi sade upp elen tog ryssarna över de abonnemangen, säger Stefan Häge.
Är huset i bra skick?
– Det vet jag inte, men jag tror det. Det renoverades runt 2008.
Vad tycker du om Utrikesdepartementets och Sveriges agerande?
– Jag anser att Sverige borde agera mycket tuffare mot Ryssland som är en skurkstat. Det har Polen gjort i ett liknande fall. Jag tror att man på UD är rädd för Ryssland.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidskriften Hem & Hyra 2023.

Nu sjunker lärarlönerna – igen

Lärares och förskollärares löner sjunker jämfört med genomsnittslönerna i Sverige. Trots allt tal att om att erfarenhet ska premieras minskar...

Fler vill ha kortare arbetstid

Var fjärde medlem i akademikerfacket Akavia vill gå ner i arbetstid även om det innebär lägre lön. Majoriteten arbetar hellre fyra dagar i veckan än...

Striden om skolpengen

Mer än var fjärde kommun har under de senaste två åren betalat ut extra ersättning till friskoleföretag för att den egna skolverksamheten har gått...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...

Skolkoncernernas miljardrullning

De kommersiella friskolekoncernerna blir allt större. Många av dem blir också allt vinstrikare, bland annat genom lägre lärartäthet, färre behöriga...

Direktörer på marsch

Arbetsgivarna vann kampen.  I dag har facket givit upp frågan om löntagarinflytande. Demonstrationståget gick från Humlegården till Riksdagshuset,...