Därför avgick kommuntopparna

jan 19, 2024 | Juridik, Politik

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.
De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.
Några har tvingats bort efter att ha dömts för brott.

ETT EXEMPEL PÅ det sistnämnda är Kåre Friberg (M), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Motala, som för knappt två år sedan tvingades avgå efter att ha dömts till två år och sex månaders fängelse för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning. Ett annat exempel är Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, som avgick ungefär samtidigt efter att det avslöjats att han köpt sex. Han påträffades av polisen i samband med ett tillslag mot en lägenhetsbordell i Göteborg.
Under nuvarande mandatperiod – fram till mars i år – har det avgått 184 kommunalråd och 28 regionråd. Det innebär att knappt var femte har lämnat sitt uppdrag, enligt vår sammanställning.
Ungefär 20 procent av de som har avgått lämnade efter att de fått nytt jobb eller uppdrag, till exempel Tyresöpolitikern Jannice Rockstroh (S) som i dag är rektor för  Academediaägda Innovitaskolan i Farsta i södra Stockholm, Tobias Karlström (KD) som tidigare var kommunalråd i Täby och idag är stabschef hos Ebba Buch och energiminister Khashayar Farmanbar (S) som innan han tog plats i regeringen var oppositionsråd i Nacka.
Andra har slutat efter interna partistrider, till exempel Lenita Ericson (S) som tidigare var kommunstyrelsens ordförande i Luleå och avgick efter att hon enligt egna uppgifter motarbetats av den lokala partiledningen. Idag arbetar hon som samverkansstrateg på Luleå tekniska universitet. Hon vill inte bli intervjuad om vad som hände.
– Jag har gått vidare i livet.
I ett mejl skriver hon att hon har stor nytta av sina tidigare politiska erfarenheter.
”Exempelvis så märker jag att jag har en stor förståelse för komplexitet i samhällsutmaningar på ett sätt som jag inte hade innan jag var politiskt aktiv. Det nätverk jag byggt upp genom åren är också en tillgång. Det som har varit svårt är att omsätta erfarenheterna och kompetensen i ord i ett CV.”

ENLIGT VÅR SAMMANSTÄLLNING har knappt var tredje avgått av privata orsaker, till exempel av hälso- eller familjeskäl.
– De flesta kommunalråd sitter ofta bara några mandatperioder. Speciellt KS-ordföranden arbetar oerhört hårt, ofta både dagar, kvällar och helger. Det är en stor utmaning att kunna kombinera den här typen av uppdrag med ett rimligt privat- och familjeliv. Det gäller att ha en mycket förstående familj, säger universitetslektor Johan Wänström vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.
– En del väljer att sluta i förtid för att efterträdaren ska bli varm i kläderna och komma in i jobbet i god tid innan ett val.
Ett exempel på det sistnämnda är Anders Wilander (M) som på 1970-talet var högerskjutande forward i HV71 och som i september 2020 avgick som kommunstyrelsens ordförande i Tranås.
– Jag hade suttit i 14 år och kände att jag inte hade orken att genomföra ytterligare en valrörelse och mandatperiod. Genom att avgå två år innan valet gav jag min efterträdare större chans skapa sig en profil som folk känner igen.
Kort tid därefter blev Anders Wilander ordförande i ishockeyklubben HV71.
– Jag tröttnade ganska snabbt på att vara pensionär. Det var nog de tre värsta månaderna i mitt liv så här långt. När man jobbar som kommunalråd är det nästan 24/7. Efter att man har lämnat in och blivit avtackad med pompa och ståt blir det tyst i mejlkorgen, sms-korgen och telefonen. Jag hade förberett mig på den omställningen, men trodde inte att det skulle bli så stentyst.
– När HV71 behövde en ny ordförande var det inget svårt beslut att tacka ja. Häromveckan blev jag även ordförande i Tranås kommuns näringslivsbolag.
Förutom exemplen i början på artikeln har ytterligare några kommunalråd avgått under mandatperioden efter sexrelaterade skandaler. Ett exempel är Torbjörn Tegnhammar (M) som fick lämna som oppositionsråd i Malmö efter anklagelser om att han ska ha betett sig ”olämpligt” mot ett antal kvinnor. Grannkommunen Trelleborgs kommunstyrelseordförande Mikael Rubin (M) avgick efter att det avslöjats att han hade betalat 213 000 kronor i utpressningspengar till en ung kvinna som han ska ha köpt en nakenbild av.
Mikael Rubin har i dagarna meddelat att han vill återkomma till kommunhuset i Trelleborg och har nyligen sökt tjänsten som kommundirektör.
Markus Evensson (S) i Ljusdal avgick efter att han dömts för mutbrott, Beata Milewczyk (SD) i Södertälje efter att en gängledare mördats i hennes bil (som hon ägde tillsammans med gängledaren) och Daniel Adborn (L) i Nynäshamn efter att han inte fått ansvarsfrihet som ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
– Det är svårt att veta vilken politisk betydelse eller påverkan på medborgarnas förtroende som olika politiska skandaler har. Det beror delvis på vad skandalen handlar om, hur komplicerad den är, om politikerna utnyttjat sin ställning för egen vinning och vem eller vilket parti den gäller och dess moraliska position, säger Patrik Zapata som är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet och som 2004 doktorerade på skandaler i svensk offentlig sektor.
– Sverigedemokraterna till exempel, drabbas återkommande av skandaler utan att det tycks påverka opinionen speciellt mycket.

VAD SOM BLIR en skandal förändras över tid. Metoo till exempel, har enligt Patrik Zapata med största sannolikhet bidragit till ett antal uppmärksammade kommunala skandaler.
Är skandalen tillräckligt stor är det långt ifrån bara den eller dem som är direkt inbladade som drabbas. Ett tydligt exempel är Motala.
– Ett kommunalråd från Motala berättade för mig flera år efteråt den stora skandalen där att hen under en period på konferenser brukade säga att hen var från Mjölby. En hel kommun kan svärtas ner även om det bara är några få som har gjort fel.
Att ett kommunalråd tvingas avgå behöver dock inte vara detsamma som att personens parti förlorar många röster i valet.
– Men är det en person som suttit länge, varit partiets draglok och ansikte utåt har jag svårt att se att det inte skulle göra något avtryck alls på partiets ställning lokalt, säger Johan Wänström.
– Det ska bli intressant att se vad som i höst blir väljarnas dom i bland annat Kungsbacka och Trelleborg.

Fakta: Flest män har avgått
*Under den nuvarande mandatperioden (fram till mars i år) har 184 kommunalråd och 28 regionråd avgått, 57 procent män och 43 procent kvinnor.
*Därför har de avgått (andel i procent):
– Interna partistridigheter: 8
– Ny politisk majoritet: 5
– Nytt jobb/uppdrag/studier: 18
– Pension: 19
– Privata skäl (hälsa, familj mfl): 31
– Skandal: 6
– Övrigt (enligt tidigare uppgörelse, flytt, avliden mfl): 13

Fakta: Exempel på kommunalråd som avgått under mandatperioden
*Östersund, Annsofie Andersson (S) Kindbergaffären.
*Trelleborg, Mikael Rubin (M). Betalade utpressningspengar efter att ha köpt nakenbild.
*Motala, Kåre Friberg (M). Dömd för våldtäkt.
*Kungsbacka, Hans Forsberg (M). Strafföreläggande för att ha köpt sex.
*Luleå, Niklas Nordström (S). Olämpligt beteende mot kvinna i beroendeställning.
*Falköping, Dan Gabrielsson (S). Anmäld för ofredande (nerlagd).
*Kristinehamn, Adam Slottner, (C). Stora skulder hos kronofogden.
*Ljusdal, Markus Evensson. (S). Dömd för mutbrott
*Södertälje, Beata Milewczyk (SD). Gängledare mördad i hennes bil (som hon ägde tillsammans med gängledaren).
*Nynäshamn, Daniel Adborn (L). Ej ansvarsfrihet.
*Malmö, Torbjörn Tegnhammar (M). Anmäld för sexuellt ofredande (nerlagd).
*Degerfors, Johanna Svärd (S). Ej ansvarsfrihet.

Mikael Bergling och Janne Sundling
Första publicering:
Tidningen Dagens Samhälle 2022

Statliga utredare på dubbla stolar

Demokrati förutsätter transparens och tydlig rollfördelning. – Det är till exempel direkt olämpligt att statliga utredare har egna ekonomiska...

Spelet om skolmiljarderna

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker. I potten ligger mer än 50 miljarder kronor. Det är så mycket som...

Lönsam marsch från politik till PR

Efter valet i september väntar en växande reservarbetsmarknad på många politiker och politiska rådgivare. Dessutom en ekonomiskt mycket lukrativ...

Hemliga svenska skolor

Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet som inte är offentliga efter den 1 september. Det gäller...