Arenaboomens första offer

Nya anläggningar ska ge sportsliga framgångar och ökade intäkter. Men boomen kan snabbt vändas i kris. I förra veckan gav Stockholms stadsfullmäktige klartecken för Stockholms­arenan med plats för 30 000 åskådare. Den 6 november invigs Malmö Arena med plats för drygt...

Centern mörkar om sin bruna historia

Pressad av anklagelser om ett nazivänligt förflutet beslöt Centerpartiet hösten 1996 att fristående forskare skulle granska partiets historia. Granskningen skulle vara klart lagom till partiets 90-årsjubileum år 2000, men ännu har ingen rapport lagts fram. Samtal med...

Avtal gör att kungen slipper granskning

Genom att åberopa ett nära 200 år gammalt avtal slipper kungen offentlig granskning av hur han använder det statliga bidraget. Avtalet ingicks den 1 december 1809 mellan Karl Xlll och riksdagen, som då bestod av de fyra stånden adel, präster, borgare och bönder. En...

Kungens hemliga bidrag

Kungen får årligen drygt 80 miljoner kronor av skattebetalarna. Ungefär hälften av dem går till driften av kungliga slott och redovisas öppet. Hur resten av pengarna används är hemligt. – Allt bör redovisas och granskas, anser konstitutionsutskottets vice ordföranden...

Sverker Åström får inte se sin Säpoakt

Förre kabinettssekreteraren Sverker Åström får inte se sin akt hos Säpo. – Jag vet inte orsaken. Kanske beror det på de gamla misstankarna mot mig, säger han. I våras begärde Sverker Åström, 87, att få se vad Säpo har för material om honom i sitt arkiv. Den 11 juni i...

Kvinnokämparna bryter mot lagen

TCO-ordföranden Sture Nordh, Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg och Inger Ohlsson, generaldirektör på Arbetslivsinstitutet. Trion har gjort sig känd för att driva jämställdhetsfrågor, men bryter själva mot jämställdhetslagen. Det är inte lätt att leva...

Kristdemokrater med nazistiskt förflutet

I säkerhetspolisens arkiv finns det – enligt Säpo självt – fyra hängmappar med plåtbeslag om de svenska kristdemokraterna. Det mesta av innehållet är tidningsurklipp och flygblad. Ett par PM från 1964 om nazister i då nybildade KDS (Kristen Demokratisk...