Hot bakom många politikeravhopp

maj 3, 2018 | Politik

Under den senaste mandatperioden har drygt 180 lokala och regionala toppolitiker runt om i Sverige lämnat sina uppdrag i förtid. Hot, stress, skandaler, maktskiften och interna bråk är några av skälen till avhoppen.

Vi har kartlagt hur många kommunal- och landstingsråd som avgått under den nuvarande mandatperioden. I en del fall har det varit fråga om planerade avhopp, i andra om mer spontana. Undersökningen, som har skett med hjälp av enkäter, intervjuer och sökningar i olika databaser, visar bland annat:
*183 kommunal- och landstingsråd (majoritet och opposition) har slutat under mandatperioden. Ungefär 40 procent av dem som slutat har varit kvinnor.
*56 av de 183 var kommuneller region/landstingsstyrelseordförande, varav åtta ordförande i landstings/regionstyrelser. (Gotland är både kommun och region men räknas i detta sammanhang som en kommun.) • 52 procent av dem arbetar eller studerar på heltid utanför politiken.
*14 procent lämnade efter att ha fått ett nytt politiskt uppdrag, ofta på riksplanet. Ett sådant exempel är Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som våren 2015 avgick som oppositionsråd i Uppsala i samband med att hon valdes till KD:s ordförande. Ett annat exempel är miljöminister Karolina Skog (MP) som innan hon tog plats i regeringen var kommunalråd i Malmö.
*Några uppger att de avgick efter att ha utsatts för hot, hat eller mobbning, andra att de gjorde det av hälsoskäl. ”Jag var utbränd”, säger ett före detta kommunalråd.
*Drygt tio personer tvingades lämna sina uppdrag efter skandaler, till exempel lyxresor, sexköp, bedrägerimisstankar eller trakasserianklagelser.
*Cirka 20 uppger att de avgick i förtid för att de ville att efterträdaren skulle få chans att bli ”varm i kläderna” i god tid före höstens val.
*Var femte säger att lämnade för att de helt enkelt ville göra något annat.
– Jag hade arbetat heltid med politik under väldigt många år och kände att jag inte kunde ladda om på det sätt som jag ville för att kandidera för fyra nya år, säger Christoffer Bernsköld (S) som var regionråd i Östergötland.
I dag är han chef på enheten för allmänmedicin och geriatrik på Stockholm läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning.
Thomas af Bjur (L), tidigare landstingsråd i Sörmland, berättar att han beslutade sig för att avgå när han erbjöds ett jobb på TCO.
– Jag hade arbetat intensivt med massmedias strålkastare riktade mot mig under närmare sex år i en blocköverskridande samverkan. Det var dags att gå vidare. I dag arbetar jag som förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Vård.

Flera tidigare kommunaloch landstingsråd är i dag verksamma i pr/public affairsbranschen. Ett exempel är Martin Andreasson (M) som tidigare var regionråd i Västra Götaland och i dag är seniorkonsult och affärsområdeschef för hälso- och sjukvård på Rud Pedersen. Ett annat är Anna Ljungdell (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, som i dag är seniorkonsult på The Labyrinth Public Afffairs. Enligt byråns säljtext om henne har hon ”ett brett nätverk inom Socialdemokraterna och bland många kommunalråd runt om i landet”.
Erik Wångmar, docent i historia vid Linnéuniversitet, säger att det har varit fler avhopp under den här mandatperioden än under tidigare.
– Det kan bland annat bero på att det i flera kommuner råder minoritetsstyre. Man vet helt enkelt inte alltid om man får igenom sina förslag eller inte, vilket kan göra att det extra pressande att vara ledande politiker.
–Oklara majoritetsförhållanden, minoritetsstyren och blocköverskridande samarbeten ökar dessutom risken för interna bråk och falangstrider. Jag tror att konflikterna inom parterna är större i dag än vad de var förr, säger han.
Enligt universitetslektor Johan Wänström vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet har det under de senaste åren blivit allt tuffare att vara ledande kommunpolitiker, inte minst på grund av framväxten av sociala medier.
– Trycket är mycket hårdare på dem i dag än vad det var förr. Vissa politiker trivs med det, andra inte. Till det ska läggas att många kommunalråd jobbar nästan jämt: dagar, kvällar och helger. Det är klart att det sliter.
– Samtidigt vet jag exempel på ledande kommunalpolitiker som velat avgå, men som blivit övertalade att fortsätta för att det inte funnits någon annan som varit beredd att ta över, säger Johan Wänström.

Mikael Bergling
Första publicering: 
Tidningen Dagens Samhälle

Därför avgick kommuntopparna

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.Några har...

Statliga utredare på dubbla stolar

Demokrati förutsätter transparens och tydlig rollfördelning. – Det är till exempel direkt olämpligt att statliga utredare har egna ekonomiska...

Spelet om skolmiljarderna

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker. I potten ligger mer än 50 miljarder kronor. Det är så mycket som...

Lönsam marsch från politik till PR

Efter valet i september väntar en växande reservarbetsmarknad på många politiker och politiska rådgivare. Dessutom en ekonomiskt mycket lukrativ...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...

Direktörer på marsch

Arbetsgivarna vann kampen.  I dag har facket givit upp frågan om löntagarinflytande. Demonstrationståget gick från Humlegården till Riksdagshuset,...

Flykten från Rosenbad

99 statsråd och politiska tjänstemän har lämnat Regeringskansliet under den nuvarande mandatperioden. – Jag var färdig, säger Emilia Hagberg, som...

Rik på politik och kontakter

Visst kan politiker tjäna pengar. Bara de har förstånd att sluta i tid. Vi har tittat närmare på intäkterna från ledande politikers efterkarriär....