Lund bygger framtiden

av | jun 8, 2017 | Infrastruktur, trafik & bostäder

MAX IV i Lund är en av världens mest avancerade forskningsanläggningar. Foto: Mikael Bergling

Strax norr om Lunds stadskärna, mitt ute på den skånska leråkern, byggs framtidsstadsdelen Brunnshög.
– Målet är en världsledande livs-, forsknings- och innovationsmiljö, säger Eva Dalman som är Lunds kommuns projektchef för området.

Den nya stadsdelen växer fram kring de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska bli en tät, hög och grön del av den gamla universitetsstaden.
– Även om stadsdelen var planerad sedan tidigare, är det självklart att området kommer att präglas av att ha två av världens främsta forskningsanläggningar som grannar, säger Eva Dalman.
Inom några decennier ska det bo och arbeta 40 000 personer i området. De första bostadshusen väntas börja byggas i höst. Merparten av husen i området kommer att vara flerfamiljshus – varav några sju eller åtta våningar höga. Det planeras det också för stadsradhus med egna små tomter. Hyres-, bostads- och äganderätter ska ligga sida vid sida.
– Ska vi skapa en innovativ miljö där människor möts, utbyter idéer och skapar framtidslösningar måste vi blanda bostäder med arbetsplatser, forskare med andra yrkesgrupper, gamla med unga. Det måste bli till en brett sammansatt mosaik av både händelser och människor, berättar Eva Dalman.
Byggrätterna säljs med kravet att byggarna levererar smart- city-lösningar och framtidsinnovationer. Minst två tredjedelar av trafiken till och från Brunnshög är tänkt att ske med cykel eller kollektivtrafik. 2019 väntas en ny spårvagnslinje från Lunds centralstation till området vara klar.
I höst påbörjas  bygget av ett lågtemperaturnät för fjärrvärme, det hittills största i världen.I stället för att kylas bort och gå till spillo ska spillvärmen från forskningsanläggningarna Max IV och ESS värma upp området.
Det planeras också för affärer, restauranger, gym, skolor, apotek, solceller på hustaken, småskaliga vindkraftverk och trädplanteringar som minskar kylbehovet och dämpar blåsten. Extremregn kan tas om hand av översvämningsbara torgytor, gårdar och parker medan hustaken får ekologiska odlingar i växthus eller gröna tak som fördröjer dagvatten och ger kyla vid värmeböljor. Lägenheter byggs exibla utan fasta innerväggar som enkelt kan anpassas till de boendes individuella behov och till detta bil- och cykel- pooler och mycket annat.
Mycket är dock fortfarande på idé- och planeringsstadiet.
– Vi ser också framför oss nya och mer e ektiva sätt att använda husen. I dag har vi i samhället stora kontorshus som är tomma på nätterna samtidigt som många bostadshus är tomma på dagarna. Det borde gå att korsbefrukta dessa på ett klokt sätt, säger Eva Dalman.

Faktaruta:
*European Spallation Source (ESS) är en internationellt finansierad forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS är ett av de största forskningsinfrastrukturprojekten i Europa någonsin. Anläggningen gör det möjligt att studera olika material och dess egenskaper på molekyl- och atomnivå och öppnar för ny forskning inom många områ-den, till exempel nanoteknologi, life science, läkemedelsforskning, materialvetenskap och experimentell fysik. ESS planerar att producera de första neutronerna i slutet av 2019, öppna för externa forskare 2023 och vara i full drift 2025.
*MAX IV laboratoriet är en ny synkrotonforskningsanläggning som invigdes i juni 2016. Forskningen görs inom bland annat materialvetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. Laboratoriet väntas vara fullt utbyggt 2025.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidskriften Din Bostadsrätt

 

Garageborrning efter smart energi

Garageborrning efter smart energi

Det fanns inte plats för tillräckligt många borrhål för geoenergi utanför Valandhuset mitt i centrala Umeå. Då bestämde man sig för att i stället...

Stockholms undre värld

Stockholms undre värld

Kärnkraftverk mitt i stan. Sopor som far fram i 70 kilometer i timmen. 550 mil vatten- och avloppsnät. Välkommen till Stockholms undre värld. RUNT...

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på investeringar och underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30...

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Krockskadade bilar som skrotas i USA säljs vidare till ovetande svenska bilister.  Trots att Transportstyrelsen vet vilka bilarna är, informeras...

Rekordstort antal viltolyckor

Rekordstort antal viltolyckor

Antalet viltolyckor ökar dramatiskt och väntas i år slå nya rekord. Viltstängsel och smarta djurpassager utmed de mest utsatta vägarna kan mer än...

Stan är full av vatten

Stan är full av vatten

Vattnet är en av Stockholms främsta identitetsbärare.– Men vi kan bli betydligt bättre på att utnyttja det än vad vi är idag, säger Stockholms...

Det går att bygga till lägre hyror

Det går att bygga till lägre hyror

Det går att bygga nytt till lägre kostnader och ta ut lägre hyror än vad många allmännyttiga bostadsbolag gör i dag. Gemensam upphandling,...