Så byggs smartare gator

En ny designguide ska underlätta för smartare användning av städernas gatunät.– Gatorna ska vara till för alla, inte bara bilar, säger KTH-forskaren Alexander Ståhle. UNDER TRE ÅR har en handfull forskare med ekonomiskt stöd från Vinnova arbetat med att ta fram en...