Kristdemokrater med nazistiskt förflutet

av | jul 31, 2000 | Politik

I säkerhetspolisens arkiv finns det – enligt Säpo självt – fyra hängmappar med plåtbeslag om de svenska kristdemokraterna. Det mesta av innehållet är tidningsurklipp och flygblad.

Ett par PM från 1964 om nazister i då nybildade KDS (Kristen Demokratisk Samling) erbjuder intressant läsning. Bland annat berättas det att partiets första namn i 1964 års andrakammarval var rådmannen Harald Fredrik Viktor Ljungström, född 1912. Denne Ljungström hade tidigare gjort sig ökänd som nazist och medlem i SNF (Sveriges Nationella Förbund), där han bland annat tjänstgjort som ”Riksungdomsledare.”
I en annan PM namnges flera då kända kristdemokrater som enligt beskrivningar i medierna hade nazistanknytning. I en PM daterad den 2 september 1964 står det om ett valmöte på Medborgarplatsen i Stockholm bland annat:
”Vid mötet noterades även Aae, Per Lennart, född 1940, vilken är en känd aktiv nazist och medlem i Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund. Aae blev så sent som i december 1963 föremål för polisundersökning i samband med att han delade ut antisemitiska propagandablad vid visandet av teaterpjäsen ”Anne Franks dagbok”. Aae är numera anställd som pressombudsman vid KDS och sågs på mötet köra omkring med en propagandabil på närliggande gator, där han genom högtalare uppmanade folk att besöka mötet…”
När partiet den 17 september 1964 höll ett stort offentligt möte i Kungsträdgården deltog – enligt en Säpo-PM daterad den 19 september – bland annat ”folkskolläraren Verner Emil Öhrn, född 1922. Öhrn, som hade sin hustru med sig, är tidigare känd för sina nazistiska sympatier och förekommer under de senaste åren vid möten anordnade av olika nazistpartier. Omkring Öhrn och dennes hustru hade några ynglingar grupperat sig. Öhrn sågs hälsa på några av mötets organisatörer. Detta är i och för sig inget anmärkningsvärt då man vet att Öhrn var utsedd att leda den påtänkta partitidningen KDS-nyheterna, vilken dock ej kom till stånd trots agitering vid KDS riksting i Uppsala hösten 1964.”

Mikael Bergling
Första publicering: 
Tidningen Expressen.

Skjutningar pressar rättssäkerheten

Skjutningar pressar rättssäkerheten

Organiserad brottslighet och gängskjutningar driver fram snabba förändringar som pressar rättssäkerheten. Och arbetsmiljön inom rättsväsendet.– Vår...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...

DDR i svensk skola

DDR i svensk skola

Under 1970- och 1980-talen åkte tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal på utbildning i kommunistdiktaturen DDR. Många av dem...

Direktörer på marsch

Direktörer på marsch

Arbetsgivarna vann kampen.  I dag har facket givit upp frågan om löntagarinflytande. Demonstrationståget gick från Humlegården till Riksdagshuset,...

25 år i Palmeutredningens centrum

25 år i Palmeutredningens centrum

Dagen efter mordet på statsminister Olof Palme kallades Christina Salander in för att skriva ut förhör och registrera tips i utredningen. Det gör...

Flykten från Rosenbad

Flykten från Rosenbad

99 statsråd och politiska tjänstemän har lämnat Regeringskansliet under den nuvarande mandatperioden. – Jag var färdig, säger Emilia Hagberg, som...

Från politiker till åklagare

Från politiker till åklagare

Mitt under mandatperioden avgick Åsa Kullgren (S) som landstingsråd i Sörmland. Nu satsar hon på en karriär som åklagare. Åsa Kullgren, som tidigare...

Hot bakom många politikeravhopp

Hot bakom många politikeravhopp

Under den senaste mandatperioden har drygt 180 lokala och regionala toppolitiker runt om i Sverige lämnat sina uppdrag i förtid. Hot,...