Kristdemokrater med nazistiskt förflutet

jul 31, 2000 | Politik

I säkerhetspolisens arkiv finns det – enligt Säpo självt – fyra hängmappar med plåtbeslag om de svenska kristdemokraterna. Det mesta av innehållet är tidningsurklipp och flygblad.

Ett par PM från 1964 om nazister i då nybildade KDS (Kristen Demokratisk Samling) erbjuder intressant läsning. Bland annat berättas det att partiets första namn i 1964 års andrakammarval var rådmannen Harald Fredrik Viktor Ljungström, född 1912. Denne Ljungström hade tidigare gjort sig ökänd som nazist och medlem i SNF (Sveriges Nationella Förbund), där han bland annat tjänstgjort som ”Riksungdomsledare.”
I en annan PM namnges flera då kända kristdemokrater som enligt beskrivningar i medierna hade nazistanknytning. I en PM daterad den 2 september 1964 står det om ett valmöte på Medborgarplatsen i Stockholm bland annat:
”Vid mötet noterades även Aae, Per Lennart, född 1940, vilken är en känd aktiv nazist och medlem i Sveriges Nationalsocialistiska Kampförbund. Aae blev så sent som i december 1963 föremål för polisundersökning i samband med att han delade ut antisemitiska propagandablad vid visandet av teaterpjäsen ”Anne Franks dagbok”. Aae är numera anställd som pressombudsman vid KDS och sågs på mötet köra omkring med en propagandabil på närliggande gator, där han genom högtalare uppmanade folk att besöka mötet…”
När partiet den 17 september 1964 höll ett stort offentligt möte i Kungsträdgården deltog – enligt en Säpo-PM daterad den 19 september – bland annat ”folkskolläraren Verner Emil Öhrn, född 1922. Öhrn, som hade sin hustru med sig, är tidigare känd för sina nazistiska sympatier och förekommer under de senaste åren vid möten anordnade av olika nazistpartier. Omkring Öhrn och dennes hustru hade några ynglingar grupperat sig. Öhrn sågs hälsa på några av mötets organisatörer. Detta är i och för sig inget anmärkningsvärt då man vet att Öhrn var utsedd att leda den påtänkta partitidningen KDS-nyheterna, vilken dock ej kom till stånd trots agitering vid KDS riksting i Uppsala hösten 1964.”

Mikael Bergling
Första publicering: 
Tidningen Expressen.

Därför avgick kommuntopparna

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.Några har...

Statliga utredare på dubbla stolar

Demokrati förutsätter transparens och tydlig rollfördelning. – Det är till exempel direkt olämpligt att statliga utredare har egna ekonomiska...

Spelet om skolmiljarderna

Höga offentliga tjänstemän, lobbyister och före detta och nuvarande politiker. I potten ligger mer än 50 miljarder kronor. Det är så mycket som...

Lönsam marsch från politik till PR

Efter valet i september väntar en växande reservarbetsmarknad på många politiker och politiska rådgivare. Dessutom en ekonomiskt mycket lukrativ...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...

Direktörer på marsch

Arbetsgivarna vann kampen.  I dag har facket givit upp frågan om löntagarinflytande. Demonstrationståget gick från Humlegården till Riksdagshuset,...

Flykten från Rosenbad

99 statsråd och politiska tjänstemän har lämnat Regeringskansliet under den nuvarande mandatperioden. – Jag var färdig, säger Emilia Hagberg, som...

Rik på politik och kontakter

Visst kan politiker tjäna pengar. Bara de har förstånd att sluta i tid. Vi har tittat närmare på intäkterna från ledande politikers efterkarriär....