Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. 
På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.
– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och styrelserådgivare David Sjöqvist.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har under det senaste året ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Bakom rapporten står bland annat Bostadsrätterna, Sabo och Hyresgästföreningen.
Det som framför allt drivit på kostnaderna är stigande elpriser. Från 2016 till 2017 ökade de så kallade elnätsavgifterna, det vill säga den avgift du som konsument betalar för att vara ansluten till elnätet, med i genomsnitt 7,5 procent.
Och så har det fortsatt.
Den första juli hade elnätsavgifterna ökat med ytterligare i genomsnitt 5,1 procent. Det innebär att den totala elkostnaden (elnät, elhandel och skatt) under det senaste året har ökat med cirka 100 kronor i månaden eller 1200 kronor per år för en genomsnittlig elkund med en lägenhet på 70 kvadratmeter.
För bostadsrättsinnehavare är elnätavgifterna, som varierar mellan olika bolag och olika delar av Sverige, i allmänhet större än kostnaden för själva elanvändningen.
Energimarknadsinspektionen är kritisk till den kraftiga höjningen av elnätsavgifterna och menar att elnätsföretagens investeringar bara motsvarar ungefär en procent i höjda avgifter per år.
I augusti beslutade regeringen om skärpta regler kring elnätsavgifter, vilket väntas resultera i lägre avgifter för de flesta kunder. Reglerna ska börja gälla 2020.
– Elnätsföretagen passar på att höja innan den nya regleringen träder i kraft, säger David Sjöqvist.
Vad kan en bostadsrättsförening, men även jag som boende, göra för att minska elpriserna?
– Det är en sak att välja en ny elleverantör. Men här sitter medlemmar och förening i en rävsax eftersom vi inte kan välja en annan elnätsleverantör. Det föreningen skulle kunna göra, om det är möjligt, är att skaffa ett gemensamt elabonnemang. Det kan leda till sänkta kostnader för medlemmarna.

Mikael Bergling
Första publicering:
 Din Bostadsrätt

Share This