Skenande elkostnader för hushållen

av | dec 13, 2018 | Infrastruktur, trafik & bostäder

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. 
På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.
– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och styrelserådgivare David Sjöqvist.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har under det senaste året ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Bakom rapporten står bland annat Bostadsrätterna, Sabo och Hyresgästföreningen.
Det som framför allt drivit på kostnaderna är stigande elpriser. Från 2016 till 2017 ökade de så kallade elnätsavgifterna, det vill säga den avgift du som konsument betalar för att vara ansluten till elnätet, med i genomsnitt 7,5 procent.
Och så har det fortsatt.
Den första juli hade elnätsavgifterna ökat med ytterligare i genomsnitt 5,1 procent. Det innebär att den totala elkostnaden (elnät, elhandel och skatt) under det senaste året har ökat med cirka 100 kronor i månaden eller 1200 kronor per år för en genomsnittlig elkund med en lägenhet på 70 kvadratmeter.
För bostadsrättsinnehavare är elnätavgifterna, som varierar mellan olika bolag och olika delar av Sverige, i allmänhet större än kostnaden för själva elanvändningen.
Energimarknadsinspektionen är kritisk till den kraftiga höjningen av elnätsavgifterna och menar att elnätsföretagens investeringar bara motsvarar ungefär en procent i höjda avgifter per år.
I augusti beslutade regeringen om skärpta regler kring elnätsavgifter, vilket väntas resultera i lägre avgifter för de flesta kunder. Reglerna ska börja gälla 2020.
– Elnätsföretagen passar på att höja innan den nya regleringen träder i kraft, säger David Sjöqvist.
Vad kan en bostadsrättsförening, men även jag som boende, göra för att minska elpriserna?
– Det är en sak att välja en ny elleverantör. Men här sitter medlemmar och förening i en rävsax eftersom vi inte kan välja en annan elnätsleverantör. Det föreningen skulle kunna göra, om det är möjligt, är att skaffa ett gemensamt elabonnemang. Det kan leda till sänkta kostnader för medlemmarna.

Mikael Bergling
Första publicering:
 Din Bostadsrätt

Garageborrning efter smart energi

Garageborrning efter smart energi

Det fanns inte plats för tillräckligt många borrhål för geoenergi utanför Valandhuset mitt i centrala Umeå. Då bestämde man sig för att i stället...

Stockholms undre värld

Stockholms undre värld

Kärnkraftverk mitt i stan. Sopor som far fram i 70 kilometer i timmen. 550 mil vatten- och avloppsnät. Välkommen till Stockholms undre värld. RUNT...

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på investeringar och underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30...

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Krockskadade bilar som skrotas i USA säljs vidare till ovetande svenska bilister.  Trots att Transportstyrelsen vet vilka bilarna är, informeras...

Rekordstort antal viltolyckor

Rekordstort antal viltolyckor

Antalet viltolyckor ökar dramatiskt och väntas i år slå nya rekord. Viltstängsel och smarta djurpassager utmed de mest utsatta vägarna kan mer än...

Stan är full av vatten

Stan är full av vatten

Vattnet är en av Stockholms främsta identitetsbärare.– Men vi kan bli betydligt bättre på att utnyttja det än vad vi är idag, säger Stockholms...

Det går att bygga till lägre hyror

Det går att bygga till lägre hyror

Det går att bygga nytt till lägre kostnader och ta ut lägre hyror än vad många allmännyttiga bostadsbolag gör i dag. Gemensam upphandling,...