Skenande elkostnader för hushållen

dec 13, 2018 | Infrastruktur, trafik & bostäder

Kraftigt ökade elkostnader driver upp hushållens boendeutgifter. 
På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 procent.
– Det är främst de skenande priserna för elnät och elöverföring som är bekymmersamma, säger Bostadsrätternas tekniske expert och styrelserådgivare David Sjöqvist.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har under det senaste året ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen, enligt den så kallade Nils Holgersson-rapporten. Bakom rapporten står bland annat Bostadsrätterna, Sabo och Hyresgästföreningen.
Det som framför allt drivit på kostnaderna är stigande elpriser. Från 2016 till 2017 ökade de så kallade elnätsavgifterna, det vill säga den avgift du som konsument betalar för att vara ansluten till elnätet, med i genomsnitt 7,5 procent.
Och så har det fortsatt.
Den första juli hade elnätsavgifterna ökat med ytterligare i genomsnitt 5,1 procent. Det innebär att den totala elkostnaden (elnät, elhandel och skatt) under det senaste året har ökat med cirka 100 kronor i månaden eller 1200 kronor per år för en genomsnittlig elkund med en lägenhet på 70 kvadratmeter.
För bostadsrättsinnehavare är elnätavgifterna, som varierar mellan olika bolag och olika delar av Sverige, i allmänhet större än kostnaden för själva elanvändningen.
Energimarknadsinspektionen är kritisk till den kraftiga höjningen av elnätsavgifterna och menar att elnätsföretagens investeringar bara motsvarar ungefär en procent i höjda avgifter per år.
I augusti beslutade regeringen om skärpta regler kring elnätsavgifter, vilket väntas resultera i lägre avgifter för de flesta kunder. Reglerna ska börja gälla 2020.
– Elnätsföretagen passar på att höja innan den nya regleringen träder i kraft, säger David Sjöqvist.
Vad kan en bostadsrättsförening, men även jag som boende, göra för att minska elpriserna?
– Det är en sak att välja en ny elleverantör. Men här sitter medlemmar och förening i en rävsax eftersom vi inte kan välja en annan elnätsleverantör. Det föreningen skulle kunna göra, om det är möjligt, är att skaffa ett gemensamt elabonnemang. Det kan leda till sänkta kostnader för medlemmarna.

Mikael Bergling
Första publicering:
 Din Bostadsrätt

Så byggs smartare gator

En ny designguide ska underlätta för smartare användning av städernas gatunät.– Gatorna ska vara till för alla, inte bara bilar, säger KTH-forskaren...

Ny stadsdel med eget energisystem

Byggnaderna i Örebros nya stadsdel Tamarinden ska producera och dela energi med varandra i ett lokalt mikronät. – Det ska minska både...

Uppmärksammat kollektivhus blir kvar

Helsingborgshems uppmärksammade kollektivboende ”Sällbo” permanentas vid årsskiftet.– Det bidrar till minskad ensamhet och ökad inkludering, säger...

Simhallsrenovering för miljarder

Till sommaren ska renoveringen av simhallen i Högdalen i södra Stockholm vara klar. Det är en ombyggnad som fördyrats och dragit ut på tiden. – Men...

Ny godshamn söder om Stockholm

Mitt under coronapandemin, och efter fler års planering och byggande, har Sverige fått sin första nya godshamn på decennier. Det är en hamn full av...

Garageborrning efter smart energi

Garageborrning efter smart energi

Det fanns inte plats för tillräckligt många borrhål för geoenergi utanför Valandhuset mitt i centrala Umeå. Då bestämde man sig för att i stället...