Nu kommer vätgasbilarna – även i Sverige

nov 15, 2017 | Infrastruktur, trafik & bostäder

Det är framför allt Japan som driver på vätgasutvecklingen.
– Fördelen med vätgasbilar är att de är tysta och inte ger ifrån sig några lokala utsläpp, säger Maria Grahn som är forskare i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

 

Det inte någon ny idé att låta bränsleceller omvandla vätgas till ström.

 

Under de senaste åren har den batteridrivna elbilen stått i fokus. Men i det tysta håller vätgasbilen på att flytta fram sin position. Visserligen är det inte någon ny idé att låta bränsleceller omvandla vätgas till ström. Under de senaste decennierna har bilindustrin dessutom med varierat engagemang arbetat på att utveckla tekniken. Det har även tillverkats en del bränslecellsbilar. Det nya är att de stora biltillverkarna satsar på serieproduktion och försäljning till en bredare målgrupp.
EU har pekat ut bränslecellsfordon som ett viktigt steg mot miljövänligare transporter. Vätgas och med bränsleceller ger inga lokala utsläpp av koldioxid och andra hälsovådliga avgaser.
– Problemet är att det är dyrt att producera vätgas om man inte använder sig av överskott av vätgas från en kemiindustri eller liknande, säger Maria Grahn.
En vätgasbil löser tre av batteribilens svaga punkter: lång laddtid, tungt batteri och kort räckvidd. Vätgasbilen tankas på några minuter och klarar 40–50 mil på en tank. Dessutom slipper man de utsläpp av fossil koldioxid som tillverkningen batterier till elbilar ger upphov till.
När det gäller vätgasbilen beror klimatskulden i stor utsträckning på hur gasen har framställts, hur trycktankarna som rymmer vätgasen har tillverkats och vilka metaller som används i bränslecellstacken.
– Jag tror inte att vi kommer att se en teknisk lösning som löser alla problem på transportområdet. När det exempelvis gäller korta transporter i städerna har elektrifierade fordon en klar fördel. De är tysta och det finns inga avgasproblem. Samma sak är det med bränslecellsbilar, även om de i dag är en dyrare lösning, säger Maria Grahn.
– Jag tror att vätgasbilar fungerar bäst vid lite längre transporter, till exempel mellan städer, men inte vid de riktigt långa och tunga transporterna. Där tror jag att förbränningsmotorn, men med gröna bränslen, kommer att gälla inom överskådlig tid.
Vad krävs det för att vätgasbilarna ska få ett stort genombrott?
– För att vätgas och bränsleceller ska slå igenom behöver man bland annat får ner kostnaderna.

Faktaruta
*En vätgasbil är en elbil där batterierna är utbytta mot en vätgastank och en bränslecell. I bränslecellen omvandlas vätgasen till elström som driver bilens elmotor.*
*En bränslecell fungerar i princip som ett batteri. Den har anod och katod precis som ett vanligt batteri. Bränslecellen kräver vätgas eller annan form av bränsle för att fungera.
*Bränsleceller förvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet.
*Väte finns överallt i naturen och kan framställas ur i stort sett allt från vatten, växter, naturgas eller avloppsvatten.
*Det enda utsläppet från en vätgasdriven bränslecell är vatten. Graden av miljövänlighet bestäms dock av hur vätgasen tillverkas.
*Genom elektrolys av vatten kan man framställa vätgas helt utsläppsfritt (om energin/strömmen kommer från en förnyelsebar källa, till exempel vind- eller vattenkraft).
*Att framställa ”grön” vätgas ur vatten genom elektrolys har hittills varit mycket energikrävande. Nya metoder håller på ett effektivisera processen.

Mikael Bergling
Första publicering: Infrastruktursajten I Perspektiv

Så byggs smartare gator

En ny designguide ska underlätta för smartare användning av städernas gatunät.– Gatorna ska vara till för alla, inte bara bilar, säger KTH-forskaren...

Ny stadsdel med eget energisystem

Byggnaderna i Örebros nya stadsdel Tamarinden ska producera och dela energi med varandra i ett lokalt mikronät. – Det ska minska både...

Uppmärksammat kollektivhus blir kvar

Helsingborgshems uppmärksammade kollektivboende ”Sällbo” permanentas vid årsskiftet.– Det bidrar till minskad ensamhet och ökad inkludering, säger...

Simhallsrenovering för miljarder

Till sommaren ska renoveringen av simhallen i Högdalen i södra Stockholm vara klar. Det är en ombyggnad som fördyrats och dragit ut på tiden. – Men...

Ny godshamn söder om Stockholm

Mitt under coronapandemin, och efter fler års planering och byggande, har Sverige fått sin första nya godshamn på decennier. Det är en hamn full av...

Garageborrning efter smart energi

Garageborrning efter smart energi

Det fanns inte plats för tillräckligt många borrhål för geoenergi utanför Valandhuset mitt i centrala Umeå. Då bestämde man sig för att i stället...