Energikrisen försvårar för byggnadsintegrerade solceller

nov 15, 2022 | Energi, Infrastruktur, trafik & bostäder

Omodernt regelverk i kombination med energikris försenar expansionen av byggnadsintegrerade solceller
– Jag tror på en blomstrande framtid för solceller som byggprodukt. Frågan är bara när, säger Malin Unger som är projektledare på det statliga forskningsinstitutet Rise.

RYSSLANDS KRIG MOT Ukraina har lett till mycket höga energipriser och kraftigt ökat intresset för solenergi.
– Under 2020 – 2021 såg vi en långsamt uppåtgående trend när det gäller byggnadsintegrerade solceller. Det intresset har i år svalnat till förmån för traditionella solcellsmoduler som det finns en enorm efterfrågan på. Det är sådant tryck att företagen inte hinner leverera allt som efterfrågas på grund av brist på material och installatörer, säger Malin Unger som är projektledare inom solenergi på det statliga forskningsinstitutet Rise.
– Resultatet har blivit att företagen i stor utsträckning prioriterar bort allting som är special. Dessutom finns det i solenergibranschen, som i alla branscher, ett behov att skapa större lönsamhet, vilket gör att det satsas alltmer på solparker och andra större anläggningar.
Är det kört för byggnadsintegrerade solceller?
– Absolut inte. Det finns ett stort intresse inte minst från de stora fastighetsägarna att lära sig mer om detta. Den största fördelen med byggnadsintegrerade solceller jämfört med utanpåliggande är att man kan undvika dubbla lager och därmed spara resurser, både materiella och ekonomiska, och samtidigt få till en mer fördelaktig estetik och arkitektur.

– Det finns idag en uppsjö av olika produkter. Men ingen av dem har uppnått någon större volym. Ofta handlar det istället om kundanpassade beställningar. Många av de byggnadsintegrerade solcellsprodukterna och systemlösningarna är fortfarande i sin linda ur ett byggtekniskt perspektiv. Det finns därför mycket att göra när det gäller produktutveckling, inte minst i jämförelse med traditionella solcellsmoduler.


MALIN UNGER SÄGER
att även skråtänkande försvårar för byggandsintegrerande solceller att slå igenom.
– Det är en kombinerad bygg- och elprodukt. Det finns ingen i de ordinarie projekterings- och konsultleden som riktig är ansvarig för den. Arkitekter ser främst till byggprodukten medan elkonsulterna är ansvariga för eldelen. Resultatet blir att byggnadsintegrerade solceller ofta hamnar mellan stolarna. Nyckeln är tidig samordning.
Men solcellsprojektörerna?
– De kommer ofta in på sluttampen, efter förfrågningsunderlag, och då är det för sent. De är dessutom i allmänhet inriktade på utanpåliggande solcellsanläggningar. Det är deras primära business.
– Ytterligare ett problem är sättet att skriva av material. I en traditionell byggkalkyl finns det inte material som betalar av sig självt. De stora fastighetsägarna börjar dock se lönsamheten i detta och kan kombinera sina drift- och byggkalkyler. Men det tar tid att förändra invanda system.
Vad ska man göra?
– Kunskapen om byggnadsintegrerade solcellsanläggningar måste finnas med redan på ritbordet och i projekteringsstadiet vid ny- och ombyggnation för att ha en riktig chans.
Krävs det regeländringar?
– Ja. Det finns idag en hel del regler som gynnar utanpåliggande solcellsanläggningar jämfört med byggnadsintegrerade. Ett bra exempel är ett undantag i bygglovsplikten som tillkom 2018. Där är lättnaderna mer långtgående för utanpåliggande solcellsanläggningar än för integrerade. Ett annat exempel gäller klimatdeklarationer för nybyggnation. De byggnadsintegrerade solcellerna räknas i klimatdeklarationen som en del av klimatskalet, medan de utanpåliggande inte anses höra dit. Eftersom en solcellsmodul har ett betydligt högre klimatavtryck än exempelvis ett trämaterial drar det upp byggnadens totala klimatavtryck utan att fördelarna med elproduktion under driften vägs in.
– En annan stor svårighet är att det ännu inte finns någon harmoniserad standard för att CE-märka byggnadsintegrerade solceller som byggprodukter, vilket de flesta byggherrar vill ha. Förhoppningen är att en harmoniserad standard publiceras under 2023.
Energikrisen har kraftigt drivit på utbyggnaden av solenergi.
– Med de elpriser som gäller just nu betalar man tillbaka solcellsanläggningar väldigt fort. Det här är en bransch med en exponentiell tillväxt. Även om det bara är någon eller några procent av solcellsanläggningarna som är byggnadsintegrerade så kommer den andelen skapa större volymer. Dessutom är det på gång EU-direktiv om att vi ska producera mer lokal el i direkt anslutning till fastigheterna, att fastighetsbranschen i princip ska ingå i energibranschen. Jag tror därför på en blomstrande framtid även för solceller som byggprodukt. Frågan är bara när.
 
Mikael Bergling
Första publicering: Hållbart Samhällsbyggande 2022

Golvvärme lyfte Staffans kyrka

Domkrafter ”lyfte” Staffans kyrka i Gävle som fick en ny grundläggning. Därefter har det bland annat installerats vattenburen golvvärme i...

Ny godshamn söder om Stockholm

Mitt under coronapandemin, och efter fler års planering och byggande, har Sverige fått sin första nya godshamn på decennier. Det är en hamn full av...

Kyldiskar kan balansera elnätet

Livsmedelsbutikers kyldiskar kan balansera elnätet, konstaterar Tommie Månsson i sin doktorsavhandling där han också visar hur...

Garageborrning efter smart energi

Garageborrning efter smart energi

Det fanns inte plats för tillräckligt många borrhål för geoenergi utanför Valandhuset mitt i centrala Umeå. Då bestämde man sig för att i stället...

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på vägarna

Staten satsar allt mindre på investeringar och underhåll av vägnätet. Sedan mitten av 1990-talet har anslagen per körd mil minskat med mer än 30...

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Livsfarliga bilar säljs i Sverige

Krockskadade bilar som skrotas i USA säljs vidare till ovetande svenska bilister.  Trots att Transportstyrelsen vet vilka bilarna är, informeras...

Rekordstort antal viltolyckor

Rekordstort antal viltolyckor

Antalet viltolyckor ökar dramatiskt och väntas i år slå nya rekord. Viltstängsel och smarta djurpassager utmed de mest utsatta vägarna kan mer än...