TV-chefen skulle bli spionchef

jan 21, 2003 | Juridik, Medier

En av Sveriges Televisions högsta chefer var på väg att efterträda Birger Elmér som spionchef.
– Men så kom IB-affären och då sprack allt, säger Ewonne Winblad.

Olof Wahlund, hemlig agent och TV-chef.

I slutet av 1999 sände SVT ett program om misstänkt omfattande åsiktsregistrering inom Sveriges Radio och Sveriges Television. I programmet pekades Olof Wahlund, säkerhetsansvarig vid Sveriges Radio under 50- och 60-talen, ut som ansvarig för registreringen. Innan Olof Wahlund kom till SR arbetade han bland annat på försvarsstaben och hade Birger Elmér som arbetskamrat.
Inom SR-koncernen steg Wahlund i graderna och blev så småningom biträdande TV-chef och Nils-Erik Bæhrendtz närmaste man. Som sådan ingick han i programkollegiet som bedömde politisk känsliga program. Han ingick även i den rekryteringskommitté som anställde nya producenter inför starten av TV2 1968.
Enligt programmet ställde Wahlund politiska frågor vid anställningsintervjuerna och rapporterade uppgifter om de sökande till IB.
Olle Häger berättade i programmet att Birger Elmér i samtal med honom sagt att Sveriges Radio var en av IBs bästa källor.
1969 blev Olof Wahlund chef för radio- och TV-produktionen utanför Stockholm. 1972 lämnade han SVT för en tjänst som byråchef i försvarsstaben.
Enligt säkerhetstjänstkommissionen har tidigare befattningshavare vid försvarsstaben berättat att Wahlund i början av 60-talet uttryckte misstankar om att öststaterna försökte infiltrera Sveriges Radio. I det militära underrättelse- och säkerhetsarkivet finns det, enligt kommissionen, en förteckning från 1962 över ”Misstänkt personal vid Sveriges Radio och TV”. Listan upptar sju namn.
En person vid Sveriges Radio har för kommissionen uppgett att han 1973 rekryterades av Wahlund till IB för att i fredstid inhämta underrättelser om utländska förhållanden.
– Det har funnits olika uppgifter om huruvida Olof Wahlund var IB-man eller inte. Jag har med den här utredningen kunnat visa att han var IB-man redan när han jobbade på Sveriges Radio. Tanken var att han skulle efterträda Birger Elmér. Men så kom IB-affären och allt sprack, säger Ewonne Winblad.
Är han en av de fyra Säpoagenter som du hittat i säkerhetspolisens register?
– Nej.

Mikael Bergling
Första publicering:
 Tidningen Journalisten.

Därför avgick kommuntopparna

Under den nuvarande mandatperioden har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid. De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har...

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Ungefär var tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av de som fastnar har använt...

Lagarbete för högsta säkerhet

I Malmö byggs Sveriges största domstolsbyggnad. Det blir ett hus fullt av teknik och säkerhet. – Det är enormt mycket installationer, säger...

Hemliga svenska skolor

Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet som inte är offentliga efter den 1 september. Det gäller...

Skjutningar pressar rättssäkerheten

Skjutningar pressar rättssäkerheten

Organiserad brottslighet och gängskjutningar driver fram snabba förändringar som pressar rättssäkerheten. Och arbetsmiljön inom rättsväsendet.– Vår...

Ökad brist på domare

Ökad brist på domare

Inom några år väntas var femte domare gå i pension, i några län betydligt fler. – Domarbristen är ett stort problem som borde engagera fler. På sikt...

Kända svenskar övervakade

Kända svenskar övervakade

På 1970-talet övervakade Säkerhets­polisen framträdande svenskar som var misstänkta för kopplingar till tyska terrorister. Strax före lunch den 24...

Kris stoppar inte miljarutdelningar

Kris stoppar inte miljarutdelningar

Under de senaste tio åren har den svenska dagspressen gjort sig av med uppemot 1 000 journalister. Samtidigt har ägarfamiljerna tjänat drygt...