TV-chefen skulle bli spionchef

jan 21, 2003 | Juridik, Medier

En av Sveriges Televisions högsta chefer var på väg att efterträda Birger Elmér som spionchef.
– Men så kom IB-affären och då sprack allt, säger Ewonne Winblad.

Olof Wahlund, hemlig agent och TV-chef.

I slutet av 1999 sände SVT ett program om misstänkt omfattande åsiktsregistrering inom Sveriges Radio och Sveriges Television. I programmet pekades Olof Wahlund, säkerhetsansvarig vid Sveriges Radio under 50- och 60-talen, ut som ansvarig för registreringen. Innan Olof Wahlund kom till SR arbetade han bland annat på försvarsstaben och hade Birger Elmér som arbetskamrat.
Inom SR-koncernen steg Wahlund i graderna och blev så småningom biträdande TV-chef och Nils-Erik Bæhrendtz närmaste man. Som sådan ingick han i programkollegiet som bedömde politisk känsliga program. Han ingick även i den rekryteringskommitté som anställde nya producenter inför starten av TV2 1968.
Enligt programmet ställde Wahlund politiska frågor vid anställningsintervjuerna och rapporterade uppgifter om de sökande till IB.
Olle Häger berättade i programmet att Birger Elmér i samtal med honom sagt att Sveriges Radio var en av IBs bästa källor.
1969 blev Olof Wahlund chef för radio- och TV-produktionen utanför Stockholm. 1972 lämnade han SVT för en tjänst som byråchef i försvarsstaben.
Enligt säkerhetstjänstkommissionen har tidigare befattningshavare vid försvarsstaben berättat att Wahlund i början av 60-talet uttryckte misstankar om att öststaterna försökte infiltrera Sveriges Radio. I det militära underrättelse- och säkerhetsarkivet finns det, enligt kommissionen, en förteckning från 1962 över ”Misstänkt personal vid Sveriges Radio och TV”. Listan upptar sju namn.
En person vid Sveriges Radio har för kommissionen uppgett att han 1973 rekryterades av Wahlund till IB för att i fredstid inhämta underrättelser om utländska förhållanden.
– Det har funnits olika uppgifter om huruvida Olof Wahlund var IB-man eller inte. Jag har med den här utredningen kunnat visa att han var IB-man redan när han jobbade på Sveriges Radio. Tanken var att han skulle efterträda Birger Elmér. Men så kom IB-affären och allt sprack, säger Ewonne Winblad.
Är han en av de fyra Säpoagenter som du hittat i säkerhetspolisens register?
– Nej.

Mikael Bergling
Första publicering:
 Tidningen Journalisten.

Därför avgick kommuntopparna

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.Några har...

Statliga utredare på dubbla stolar

Demokrati förutsätter transparens och tydlig rollfördelning. – Det är till exempel direkt olämpligt att statliga utredare har egna ekonomiska...

Hemliga svenska skolor

Det är inte bara Skolverkets uppgifter om enskilda skolors resultat och lärarbehörighet som inte är offentliga efter den 1 september. Det gäller...

Säpo-agenter på SR

Minst fyra chefer och medarbetare inom Sveriges Radio och Sveriges Television var agenter åt Säpo och rapporterade regelbundet om sina kollegor till...