Därför avgick kommuntopparna

Sedan valet har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid.De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har fått nytt jobb.Några har tvingats bort efter att ha dömts för brott. ETT EXEMPEL PÅ det sistnämnda är Kåre Friberg (M),...