Tuff arbetsmiljö för många lärare

Tre av fyra lärare anser att deras arbetsbelastning är för hög och åtta av tio att jobbet är psykiskt påfrestande. En stor del av lärarna har små möjligheter till återhämtning. Extra tufft är det för många lärare i socialt utsatta områden.  LÄRARKÅREN HAR I genomsnitt...