Kvinnokämparna bryter mot lagen

apr 15, 2002 | Arbetsmarknad, Politik

TCO-ordföranden Sture Nordh, Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborg och Inger Ohlsson, generaldirektör på Arbetslivsinstitutet.
Trion har gjort sig känd för att driva jämställdhetsfrågor, men bryter själva mot jämställdhetslagen.

Det är inte lätt att leva som man lär. Det visar en genomgång av jämställdhetsarbetet på ett antal myndigheter och fackförbund som vi har gjort. Sture Nordh, i dag TCO-ordförande och tidigare statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, har i sina olika roller varit mycket drivande i jämställdhetsfrågor.
Lika drivande har han inte varit i sin egen organisation TCO.
Trots att jämställdhetslagen säger att alla arbetsgivare med mer än tio anställda ska göra en jämställdhetsplan varje år är TCO:s jämställdhetsplan från 1995.
– Det här är ju jävligt pinsamt, säger Sture Nordh, som ändå menar att TCO inte nonchalerat jämställdhetsarbetet internt.
– Det har varit en process både där fackklubben på TCO-kansliet och ledningen varit med. Men man har inte formellt tagit en ny plan varje år.
På det sättet har alltså TCO brutit mot jämställdhetslagen?
– Ja, men vi har en ny plan på gång. Den ska godkännas om tio dagar om inget oförutsett inträffar.
TCO och du personligen har drivit jämställdhetsfrågor oerhört tufft de senaste åren. Skadar det inte er trovärdighet när ni själva inte följer lagen?
– Det är klart att det kan göra. Men jag lovar att vi kommer att få en bra plan när det är godkänd.
Sture Nordhs företrädare som TCO-ordförande Inger Ohlsson, i dag generaldirektör på Arbetslivsinstitutet, bryter också mot jämställdhetslagen.
Institutets jämställdhetsplan är från 2000 och någon lönekartläggning har inte gjorts på över ett och ett halvt år.
Det tidigare statsrådet Anna Hedborg har både som politiker och LO-ekonom hållit jämställdhetsfrågan högt på agendan.
I dag är hon generaldirektör för Riksförsäkringsverket, ett av de största statliga verken och centralt när det gäller jämställdhetsfrågor. På Riksförsäkringsverket finns ingen jämställdhetsplan – och har aldrig funnits.

Att statliga myndigheter och fackförbund bryter mot jämställdhetslagen irriterar jämställdhetsminister Margareta Winberg.
– Självklart måste lagen följas, säger hon.
Margareta Winberg tycker att facken borde agera hårdare mot arbetsgivare som inte följer lagen. När vi redogör för hur det står till med jämställdhetsarbetet på en del myndigheter och fackförbund väljer Margareta Winberg att inte kritisera de ytterst ansvariga.
– Det här är en myndighetsfråga. Jämo har tillsynsansvaret för jämställdhetslagen och jag vet att man nu förbereder en större genomgång av hur lagen följs. Men jag tycker det är bra att ni uppmärksammar dessa brister.
Margareta Winberg tycker att facken ibland borde agera hårdare mot arbetsgivare som inte följer lagen. Sedan den 1 januari 2001 har de en bättre möjlighet.
– I den nya skärpta jämställdhetslagen finns möjligheten för de fackliga representanterna att gå till jämställdhetsrådet om det inte upprättas jämställdhetsplaner. Det är en möjlighet som jag tycker facket ska utnyttja.
På Jämo är man inte förvånad över att även myndigheter och fackförbund bryter mot lagen.
– Men visst är det anmärkningsvärt att Riksförsäkringsverket saknar en jämställdhetsplan. Men det säger också en del om facket där, säger Eberhard Stüber, handläggare på Jämo med ansvar för lönefrågor.

Mikael Bergling och Fredrik Nejman
Första publicering: 
Tidningen Aftonbladet.

Lönsam marsch från politik till PR

Efter valet i september väntar en växande reservarbetsmarknad på många politiker och politiska rådgivare. Dessutom en ekonomiskt mycket lukrativ...

Därför avgick kommuntopparna

Under den nuvarande mandatperioden har drygt 200 kommunal- och regionråd avgått i förtid. De flesta har lämnat av privata skäl eller för att de har...

Kvinnliga chefer – nästa krisbransch?

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Extra utsatta är chefer som är kvinnor. – Vårt sätt att arbeta är ohållbart, säger fackförbundet Akavias...

Mamma och pappa avgör lärarbehörighet

Elever med lågutbildade föräldrar har i lägre utsträckning behöriga och legitimerade lärare än elever vars föräldrar är högutbildade. – Ett sätt att...

Rik på politik och kontakter

Visst kan politiker tjäna pengar. Bara de har förstånd att sluta i tid. Vi har tittat närmare på intäkterna från ledande politikers efterkarriär....

Allt fler positiva drogtest på jobbet

Antalet som åker fast i ett drogtest på jobbet ökar. Ungefär var tjugonde test visar på ett positivt resultat. Många av de som fastnar har använt...

Ökad kontroll över lärarna

Under de senaste decennierna har lärarnas självständighet och autonomi minskat kraftigt samtidigt som kontrollen över dem har ökat. Ett uttryck för...

Många lärare i höstens val

Många lärare i höstens val

Lärare är en av de vanligaste yrkestitlarna på årets valsedlar. – Många av Sveriges tyngsta politiker har varit lärare, säger Johan Samuelsson som...