VA-nätet på väg att brista

Sveriges kommuner satsar alldeles för lite pengar på att underhålla vatten- och avloppsledningarna. – Förnyelsen av ledningsnätet behöver öka rejält. Men istället minskar den. Utvecklingen går åt fel håll, säger Anna Linusson som är VD i branschorganisationen Svenskt...