”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR). – Det är en självklarhet. Skolan ägs av svenska folket. EFTER BESLUT AV statistikmyndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) och en...