Så kan skolgapet minska

De svenska Pisa-kurvorna pekar svagt uppåt. Men samtidigt ökar gapet mellan hög- och lågpresterande elever precis som skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. – Den sjunkande likvärdigheten är ett stort problem som vi måste gör något åt,...