Skolans IT-haveri

Det heter att smarta IT-system och digitala plattformar ska underlätta lärares och andras arbete i skolan. På många håll är det precis tvärtom. Ibland får skolorna till och med betala extra avgifter till IT-företagen för att kunna använda uppgifter som skolorna själva...