Sveriges högst betalde lärare är – rektor

av | apr 24, 2017 | Arbetsmarknad, Utbildning

Sveriges högst avlönade förstelärare är – en rektor.
Det visar Skolvärldens granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner.
– Det fanns ingen annan lämplig att utse, säger Alexander Tornberg som är rektor och förstelärare på Laboraskolan i Hylte kommun.

Sedan 2013 kan särskilt yrkesskickliga och legitimerade lärare bli förstelärare och få högre lön. Staten finansierar en höjning av månadslönen för den som utses till förstelärare med i genomsnitt 5 000 kronor per förstelärare och skolhuvudman.
Om det på en skola finns flera förstelärare, får deras individuella tillägg variera så länge genomsnittet är 5 000 kronor per månad.Skolvärlden har granskat lönevillkoren för de 15 223 lärare som höstterminen 2016, enligt Skolverket, hade förstelärartillägg. Vår granskning visar bland annat:
*Manliga förstelärare tjänar mer än kvinnliga.
*Offentliganställda förstelärare tjänar mer än privatanställda.
*Mest tjänar förstelärare i Stockholm, Jämtland och Halland. Lägst snittlön har förstelärarna på Gotland och i Blekinge.
*Äldre förstelärare tjänar mer än yngre.
*Den sämst avlönade försteläraren tjänade i höstas 25 000 kronor i månaden, den högst avlönade 75 000.
Alexander Tornberg på Laboraskolan är Sveriges högst betalde förstelärare och tjänar 75 000 kronor i månaden, enligt Skolverket.
– Men jag är även skolchef och rektor för Laboraskolan. Vi har haft ett mellanår och inte haft någon lämplig förstelärare att utse. Då har jag under året varit vår förstelärare. Det är så klart i enighet med alla regler. Men tanken är att från och med nästa läsår är det en av mina lärare som ska ha den här tjänsten. Detta är en tillfällig lösning för vår del.
Sten Hagberg, ordförande för LR i Hallands län, är kritisk till att en rektor utsetts till förstelärare.
– Det är mycket anmärkningsvärt och olämpligt. Jag ifrågasätter om det verkligen är i enighet med regelverket. Tanken med förstelärarsystemet är att lärare ska kunna göra karriär. Den som är rektor och skolchef har redan en utvecklingstjänst.
Enligt Skolverket ska en lärare med karriärtjänst – förstelärare eller lektor – i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden.
Hur mycket har du undervisat?
– Det beror lite på hur man ser det. Vi har ett speciellt arbetssätt som vi kallar self-directed learning, det är ungefär som problembaserat lärande. Så vi arbetar ganska fritt. Jag undervisar kanske 40-50 procent av min arbetstid.
Hur stor är skolan?
– Vi har 53 elever i årskurs tre till nio i grundskolan och 14 elever i årskurs 1-3 på gymnasiets ekonomiprogram. Vi har fem heltidsanställda lärare, en specialpedagog och en mattelärare på 50 procent och två slöjdlärare som arbetar deltid, plus jag själv.
Till och från riktas det kritik mot Laboraskolan för dess koppling till det kristna samfundet Plymouthbröderna.
– Skolan är en vanlig fristående ickekonfessionell skola. Aktiebolagets ägare är ett föräldrakooperativ. Skolan har ingen religiös koppling. Däremot tillhör aktiebolagets styrelseledamöter Plymouthbröderna. Men det är inte konstigare än att en styrelsemedlem kan vara med i Pingstkyrkan.

Mikael Bergling
Första publicering: Tidningen Skolvärlden.

Striden om skolpengen

Striden om skolpengen

Mer än var fjärde kommun har under de senaste två åren betalat ut extra ersättning till friskoleföretag för att den egna skolverksamheten har gått...

Skolkoncernerna allt större och rikare

Skolkoncernerna allt större och rikare

Bakom nästan två av tre nya privatskolor står någon av friskolekoncernerna. – Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna, säger Håkan...

Miljonregn över toppgeneral

Miljonregn över toppgeneral

Under de senaste två åren har den förre överbefälhavaren Håkan Syréns, 63, privata konsultbolag dragit in cirka tio miljoner kronor. Bland kunderna...

Ökande skillnader mellan skolor

Ökande skillnader mellan skolor

Den svenska grundskolan glider allt mer isär, både socialt och geografiskt. I en del kommuner är nästan alla högstadielärare legitimerade och...

Hyrpsykologer i varannan kommun

Hyrpsykologer i varannan kommun

Mer än hälften av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan. Det är inköp som blir allt mer omfattande, visar en granskning...

Här går flest i friskolor

Här går flest i friskolor

Varannan grundskoleelev i Upplands Väsby går i en friskola.Det är högst andel i Sverige.– Den kan öka ytterligare. Det viktiga är föräldrar och...

Stora skillnader i skolresultat

Stora skillnader i skolresultat

Trots att det geografiska avståndet mellan Sjöbo och Lomma bara är några mil, skiljer det mycket i skolresultat. I Lomma kan nästan alla elever som...