Sveriges högst betalde lärare är – en vd

av | apr 24, 2018 | Arbetsmarknad, Ekonomi, Utbildning

Sveriges högst avlönade förstelärare är – en vd. Det visar en granskning av Sveriges samtliga förstelärares löner.
– De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

En 57-årig friskole-VD i Östergötland som vill vara anonym är Sveriges högst betalde förstelärare. 

För några veckor sedan lade regeringens särskilde utredare Björn Åstrand fram förslag på hur karriärlärarreformen kan byggas ut till ett professionsprogram för lärare.
Sedan 2013 kan särskilt yrkesskickliga och legitimerade lärare bli förstalärare. Staten finansierar då en höjning av månadslönen för den som utses till förstelärare med i genom snitt 5 000 kronor per förstelärare och skolhuvudman. Om det på en skola finns flera förstelärare, får deras individuella tillägg variera så länge genomsnittet är 5 000 kronor per månad.
Vi har granskat lönerna för de 15 372 lärare som höstterminen 2017, enligt Skolverket, hade förstelärartillägg. Pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer.
*De offentligt anställda förstelärarna tjänade i höstas i genomsnitt cirka 41 500 kronor i månaden. De privatanställda förstelärarna hade i genomsnitt ett par tusen kronor mindre i lön.
*En genomgång av förstelärarlönerna i Sveriges största kommuner visar att lärarna i Stockholm tjänade mest. På andra plats i löneligan kom förstelärarna i Malmö och på tredje plats lärarna i Linköping.
*Sveriges äldste förstelärare, en man i 70-årsåldern, hade i höstas en lön på 38 994 kronor. Sveriges yngste förstelärare, en 25-årig man, tjänade 36 200 kronor.
*Den sämst avlönade försteläraren tjänade i höstas 28 920 kronor i månaden.
*Högst lön av Sveriges förstelärare hade en 57 årig man i Östergötland med bland annat teknik, fysik och matematik i sin behörighet: 75 300 kronor. Men samtidigt som han lyfte förstelärartillägget var han vd för friskolan han arbetade på som lärare.
När Skolvärlden gjorde en liknande granskning förra året visade det sig att även då var Sveriges högst avlönade förstelärare en skolchef – Alexander Tornberg som var rektor på Laboraskolan i Hylte.
Enligt Skolverket ska en lärare med karriärtjänst – förstelärare eller lektor – i huvudsak arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det innebär minst 50 procent av arbetstiden.
– Jag arbetar ungefär halvtid som lärare, säger vd:n som vill vara anonym.
Han berättar att han i höstas utsågs till förstelärare, en av fem på skolan.
– Vi hade inte några förstelärare dessförinnan.
Varför utsågs du till förstelärare?
– För att jag, som lärare, bland annat har fått ett utvecklingsansvar för vår innovationsdel. Under det här läsåret undervisar jag styvt halvtid. I sommar lämnar jag över vd-skapet och kommer därefter arbeta som lärare på heltid.
Vem bestämde vilka som skulle utses till förstelärare på din skola?
– Det är en bedömning som skolledningen, som består av rektorerna, har gjort.
Ingår du som vd i skolledningen?
– Nej. Det är rektor som leder skolan, jag är vd för bolaget och lärare på skolan.
På skolans hemsida presenteras han dock, tillsammans med rektorerna, som en som en del av skolans ledning.
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, säger att syftet med den så kallade karriärtjänstereformen inte är att skoldirektörer eller rektorer ska få del av förste lärartillägget.
– Avsikten är att få en tydligare professions- och löneutveckling för våra lärare. De här pengarna är avsedda för lärare som inte är lönesättande chefer. Det handlar om att göra läraryrket attraktivt.
Mikael Bergling
Första publicering: Tidningen Skolvärlden.

 

Striden om skolpengen

Striden om skolpengen

Mer än var fjärde kommun har under de senaste två åren betalat ut extra ersättning till friskoleföretag för att den egna skolverksamheten har gått...

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

Det lönsamma livet efter Reinfeldt

När väljarna gav dem sparken från regeringskansliet, väntade välbetalda jobb som ambassadörer, lobbyister och PR-konsulter.  Och över 80 miljoner...

Skolkoncernerna allt större och rikare

Skolkoncernerna allt större och rikare

Bakom nästan två av tre nya privatskolor står någon av friskolekoncernerna. – Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna, säger Håkan...

Miljonregn över toppgeneral

Miljonregn över toppgeneral

Under de senaste två åren har den förre överbefälhavaren Håkan Syréns, 63, privata konsultbolag dragit in cirka tio miljoner kronor. Bland kunderna...

Ökande skillnader mellan skolor

Ökande skillnader mellan skolor

Den svenska grundskolan glider allt mer isär, både socialt och geografiskt. I en del kommuner är nästan alla högstadielärare legitimerade och...

Hyrpsykologer i varannan kommun

Hyrpsykologer i varannan kommun

Mer än hälften av Sveriges kommuner köper eller hyr in psykologtjänster till skolan. Det är inköp som blir allt mer omfattande, visar en granskning...

Här går flest i friskolor

Här går flest i friskolor

Varannan grundskoleelev i Upplands Väsby går i en friskola.Det är högst andel i Sverige.– Den kan öka ytterligare. Det viktiga är föräldrar och...